Reis naar zusterstad van Leiden in Polen

Ook dit jaar organiseert de Stichting Stedenband Leiden-Toruñ weer een groepsreis naar de Leidse zusterstad in Polen. De reis zal in de herfstvakantie plaatvinden, duurt vijf dagen en is vooral bestemd voor b.v. sportclubs, scholen en maatschappelijke organistaties, maar ook individuele personen met een belangstelling voor Toruñ kunnen zich aanmelden. De stedenband tussen Leiden en Toruñ bestaat al ruim 18 jaar. In deze periode zijn vele uitwisselingscontacten gerealiseerd: scholieren, schakers, beroepsopleidingen, kunstenaars, basketballers, artsen, patiëntenverenigingen, koren, muziekgroepen, ijshockeyers, homo-emancipatie groepen, hardlopers etc. uit Leiden en Toruñ hebben elkaar leren kennen.

Men vertrekt op dinsdagavond 24 oktober en is zondagmiddag 29 oktober weer terug in Leiden. Om e.e.a. goed voor te kunnen bereiden is het van belang dat geïnteresseerden zich voor 1 mei aanmelden, er moet n.l. nog tijdig in Toruñ een uitwisselingspartner gevonden worden. In september zal voor alle deelnemers een een informatieavond gehouden worden. Aanmelden kan schriftelijk voor 1 mei bij Carel van Ingen, Postbus 9100, 2300 PC in Leiden. Informatie over de trip kan tijdens kantooruren ingewonnen worden bij Carel van Ingen (071-5167029) en in de avonduren bij Dirk Jan Binnendijk (071-5416564)

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×