Gasleiding verlegd voor verbreding A4

Vrijdag heeft de Gasunie in opdracht van Rijkswaterstaat één van de grootste gasleidingen langs de A4 verlegd. Dit was nodig in verband met de verbreding van de A4 Burgerveen-Leiden. Voordat kan worden gestart met de verbreding van de A4 moeten er veel kabels en leidingen rondom het tracé worden verlegd. De 36” grote gasleiding is één van de grootste leidingen in het project en is door een zogenaamde gestuurde boring vanaf Park Cronesteijn onder de A4 aangebracht.

Op 13 februari heeft minister Peijs van V&W in overeenstemming met minister Dekker van VROM, het Tracébesluit (TB) A4 Burgerveen – Leiden vastgesteld. Met dat tracébesluit wordt het mogelijk gemaakt om Rijksweg A4 tussen de Dwarswatering in Leiderdorp en de afrit Leiden/Zoeterwoude-Dorp te verbreden van 2×2 naar 2×3 rijstroken en een hoofd- en parallelbanenstelsel aan te leggen tussen de aansluiting N11 en de aansluiting met Zoeterwoude-Dorp.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×