CDA wil zwervers en hangjongeren weren van speelplaatsen

De gemeente heeft volgens het CDA Leiden te weinig oog voor kinderen in de stad. De aanpak voor problemen op het gebied van achterstand, onderwijs, speelmogelijkheden, armoedebeleid en veiligheid moet in samenhang, maar vooral vanuit het perspectief van kinderen in kaart worden gebracht in een gemeentelijk kinderbeleidsplan. Dat stelt CDA-lijsttrekker Jan-Jaap de Haan in het eigen CDA-kinderplan. Het plan sluit aan op de bevindingen van het project ‘kinderen in tel’, waaruit onlangs bleek dat Leiden tot de top van de minst kindvriendelijke steden in Nederland behoort.

“Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen, te leren en zichzelf te ontwikkelen. In Leiden schiet die ruimte vaak te kort”, aldus De Haan. Daarom wil het CDA dat het nieuwe college binnen een jaar na aantreden een gemeentelijk kinderbeleidsplan presenteert. De Haan: “Een kinderbeleidsplan is behoorlijk uniek in Nederland. Het plan moet alle aspecten die het welbevinden van kinderen raken in onderlinge samenhang presenteren”.

Het CDA-kinderplan, dat met opzet aan de vooravond van een nieuwe collegeperiode wordt gepresenteerd, bevat een aantal concrete punten die direct kunnen worden gerealiseerd. “Daar is geen beleidsplan voor nodig. Zo stellen wij voor om na schooltijd in wijken waar weinig speelmogelijkheden zijn, de schoolpleinen open te stellen. Kinderen kunnen daar dan veilig en onder toezicht spelen,” aldus de lijsttrekker.

Ook wil het CDA in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen dat hangjongeren en zwervers kunnen worden geweerd van speelplekken. “Nu zie je vaak dat ouders en kinderen deze speelplekken mijden, omdat zij zich opgelaten voelen door de aanwezigheid van ongure of luidruchtige types. Het CDA vindt dat een speelplek geen hangplek is. Daar moet je tegen optreden”.

In de visie van het CDA zijn ouders primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De Haan: “Maar als problemen de overhand nemen, kan de gemeente niet afzijdig blijven. Daarom vinden wij dat de gemeente een regierol op zich moet nemen in het jeugdveld. Te vaak blijkt te laat dat de verschillende instanties langs elkaar heen werken. Daar mogen kinderen en jongeren niet de dupe van zijn”.

Het hele CDA-kinderplan is na te lezen op de website van het CDA Leiden. Meer informatie over het project ‘Kinderen in tel’ staat op www.kinderenintel.nl

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×