Leefbaar Leiden wil bezem door ambtenarenapparaat

Inwoners en bedrijven lopen in Leiden vaak tegen een muur als ze bij de gemeente aankloppen voor een vergunning. Leefbaar Leiden wil daar een eind aan maken. “Ooit een vergunning aangevraagd voor een dakkapel of garage in de tuin? Wat volgt is het bekende verhaal van ‘het kastje naar de muur’,” aldus fractievoorzitter Daan Sloos. “Veel Leidenaars zijn teleurgesteld in het ambtelijke apparaat, dat alleen maar overal ’tegen’ lijkt te zijn. “De bezem moet erdoor”, zegt Sloos die verder vindt dat de Leidse ambtenaren starters en ondernemers juist moeten helpen om bepaalde vergunningen te krijgen. Sloos: “Meewerken in plaats van tegenwerken is daarbij ons motto”. Incapabele mensen mogen van Sloos ontslagen worden.

De hele ambtenarij zou volgens Leefbaar Leiden moeten draaien als een goed, bijna commercieel bedrijf, dat doelstellingen en budgetten gewoon realiseert. Sloos weet wel waar de hete hangijzers te vinden zijn. Volgens hem is de politiek te verdeeld en wordt er veel te lang heen en weer geschoven met bepaalde plannen. Sloos: “Het college van B&W is niet besluitvaardig genoeg en bovendien zijn er ook nog eens wethouders die niet capabel zijn om het ambtenarenapparaat aan te sturen”.

Leefbaar Leiden zegt ‘op zich’ een groot respect voor de ambtenaren te hebben, maar vindt dat er een duidelijke scheiding moet komen tussen de ambtenarij en politiek. Leefbaar Leiden heeft daarom ook in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat wethouders niet zoals nu gebeurt zelf hun topambtenaren moeten kiezen, maar dat deze ambtenaren gekozen moeten worden door de gemeenteraad.

Daan Sloos: “De ambtenaren moeten een zelfstandig en vooral serviceverlenend bedrijf gaan vormen. Daarnaast moet de kwaliteit gecheckt worden door een extern bureau dat de hele ambtenarij eens goed doorlicht en ervoor zorgt dat de juiste persoon op de juiste plaats komt.”

De reorganisatie die de gemeente Leiden onder de titel ‘Anders Werken’ in gang heeft gezet, vindt Leefbaar Leiden niet ver genoeg gaan. Sloos: “Dat gaat namelijk hoofdzakelijk om interne wijzigingen binnen de bestaande cultuur. Leefbaar Leiden wil een geheel frisse kijk. Dat mag ook best wat kosten, want voor een dubbeltje kom je niet op de eerste rang. Om een goed geolied Leiden te realiseren zal er gewoon gepresteerd moeten worden”, besluit Sloos.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×