Gemeente gaat woonwagenkamp aanpakken

De gemeente Leiden gaat de handhaving van overheidsregels voor zogenaamde ‘vrijplaatsen’ strenger aanpakken. De gemeente heeft daarom afspraken gemaakt met de politie, justitie en de belastingdienst. In het convenant hebben de partijen afgesproken om beter samen te werken en informatie uit te wisselen. De eerste vrijplaats die wordt aangepakt in het woonwagenkamp op het Trekvaartplein. “De bewoners nemen het doelbewust niet zo nauw met regels en wetten en ze belemmeren overheidsoptreden door de handhavers te bedreigen,” aldus de gemeente.

“Een gezamenlijke aanpak van overtredingen van bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke regels is nodig om een einde te maken aan ongelijkheid en onveiligheid van bewoners en omwonenden, aan maatschappelijk ongewenste situaties en aan bedreigingen aan het adres van handhavers.”

Leiden Trekvaartplein


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×