Provinciale Staten besluiten over RijnGouweLijn

Op woensdag 1 februari besluiten Provinciale Staten over de zandwinning bij het Valkenburgse Meer. Het “Zuid-Hollands parlement” doet dat bij de behandeling van de “Derde partiële herziening streekplan Zuid-Holland West”. De Staten besluiten in die vergadering ook over de Tweede bestuursovereenkomst RijnGouwelijn. In de Tweede Bestuursovereenkomst RijnGouweLijn (RGL)-Oost met de gemeente Leiden worden onder meer afspraken gemaakt over het tracé van de lightrail door de Leidse binnenstad, beheer en onderhoud en over de financiën. De vergadering begint om 9.30 uur en is live te volgen via internet.

Het Statendebat is via internet te volgen: www.zuid-holland.nl. De vergadering is openbaar en vanaf de publieke tribune in het provinciehuis in Den Haag bij te wonen.

Leiden RijnGouwelijn


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×