College negeert advies Monumentenzorg bij Aalmarktproject

Als het aan het Leidse College van B&W ligt, wordt de voormalige dienstwoning van de Stadsgehoorzaal, Aalmarkt 7, verbouwd tot publieksingang van de nieuwe zaal. Daarbij zal het interieur van dit Rijksmonument verloren gaan. De voor-, zij- en achtergevel en de zolder met de kap blijven wel bewaard. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft een negatief advies op de bouwplannen gegeven naar aanleiding van het voorlopige ontwerp. Het college gaat er vanuit dat ook het definitieve bouwplan door Monumentenzorg wordt afgewezen.

Het college wil de plannen toch gewoon doorzetten, omdat er geen betere opties zouden zijn. Wel zullen zoveel mogelijk elementen van de voormalige dienstwoning worden bewaard. Twee schouwen, profielen van ramen en deuren en een lambrisering blijven behouden. De ongewijzigde zolderverdieping wordt bestemd als VIP-foyer.

Twee aangrenzende rijksmonumenten, Aalmarkt 5 en 6, worden verbouwd voor voorzieningen voor artiesten en personeel. De gemeente verwacht binnenkort overeenstemming te bereiken over de aankoop van de twee woonhuizen die eigendom zijn van de Stichting Diogenes.

Leiden Aalmarktproject


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×