Nieuwe Directeur Kamer van Koophandel

Afgelopen woensdag is Cees Broeksma door het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Rijnland benoemd als directeur. Broeksma volgt hiermee André Berkhout op die enkele maanden geleden zijn functie moest neerleggen wegens zijn royale declaratiegedrag. Broeksma is al geruime tijd werkzaam bij de KvK Rijnland en was in zijn laatste functie plaatsvervangend directeur. Naast de benoeming van Cees Broeksma werd Pieter Meijer benoemd als voorzitter, deze functie werd door hem al vier maanden ad interim uitgevoerd.

De nieuwe directeur en voorzitter hebben het streven om de Kvk verder uit te bouwen tot een innovatieve, efficiënte en transparante Kamer van Koophandel van en voor het Rijnlands bedrijfsleven.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×