Gouden Speld voor Rita Meijer

Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben de Gouden Speld voor externe relaties toegekend aan mevrouw M.C.W. Meijer-Hofland. Rita Meijer is sinds 1976 voorzitter van de Stichting Het Kleine Leidse Woonhuis. Onder haar voorzitterschap is een veertigtal kleine woonhuizen gered van de sloop en vervolgens geschikt gemaakt voor bewoning. Daarnaast is mevrouw Meijer bestuurslid geweest van de Vereniging Oud Leiden, de Bond Heemschut, de Federatie Het Behouden Huis en van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie.

Als voorzitter van de Stichting Het Leidse Wevershuis heeft mevrouw Meijer het initiatief genomen tot het vestigen van het museum Het Leidse Wevershuis aan de Middelstegracht 43, een historisch wevershuisje met een bewaard gebleven vroeg 19e eeuw interieur. Dezer dagen starten de museumactiviteiten van deze stichting.

Wethouder Alexander Geertsema (monumentenzorg) reikte de Gouden Speld donderdagavond uit aan mevrouw Meijer tijdens een bestuursvergadering in restaurant De Avonden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×