Gouden Speld voor Henk Boting

Burgemeester en Wethouders hebben besloten de Gouden Speld van de gemeente Leiden voor externe relaties toe te kennen aan de heer Henk Boting. Boting nam vrijdag afscheid als secretaris van de Stichting Beheer Leids Volkshuis. Henk Boting is vanaf 1978 bestuurslid geweest van Het Volkshuis.

In 1990 – toen het Volkshuis als zelfstandig instituut werd opgeheven – werd hij lid van de beleidsgroep Volwassenenwerk. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het Volkshuis een brede programmering heeft gekregen. Het is mede aan hem te danken dat het Volkshuis, ook historisch gezien een belangrijk sociaal-cultureel instituut, is blijven doorbestaan.

Tegelijk in 1990 werd hij secretaris-penningmeester van de Stichting Beheer Leids Volkshuis. Deze stichting ondersteunt uit haar vermogen thans een breed scala van maatschappelijke initiatieven, zoals o.a. het Tam-Tam-festival, het speeltuinwerk, jeugdwerk en de totstandkoming van boeken, zoals onlangs het boek van Kees Walle over de geschiedenis van de Leidse wijken. Zo werkt deze stichting – en dus ook de heer Boting – als katalysator voor veel maatschappelijke processen op breed terrein.

De speld werd uitgereikt door wethouder Buijing (Welzijn, Ouderen, Wonen en Zorg) tijdens de afscheidsreceptie die in het Leidse Volkshuis werd gehouden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×