Nieuw beeldmerk en slogan voor Holland Rijnland

“De naam Holland Rijnland refereert duidelijk aan de geografische ligging van de zestien deelnemende gemeenten,” het is daarom volgens het bestuur van het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten in de regio de beste naam. “De regio ligt in Zuid-Holland en beslaat het stroomgebied van de Oude Rijn en de geestgronden die internationaal bekend staan als hét bollengebied van Nederland. Bovendien verwijst de naam naar het trotse verleden van dit deel van ons land. Holland is waarschijnlijk afkomstig van Holt-land (hout-land), een streek bij Leiden. Om de bollenstreek-gemeenten die zich te weinig in de naam herkenden tegemoret te komen, wordt per 1 januari 2006 wel een nieuw beelmerk geintroduceerd. Ook wordt dat gebied benadrukt in de nieuwe slogan ‘Waar de Randstad tot bloei komt’.

Oorspronkelijk was Holland een graafschap van het Heilige Roomse Rijk. Tegenwoordig is het de naam voor het Westen van Nederland. In het buitenland is Holland nog vaak identiek voor Nederland. Om de hechte band van de regiogemeenten te accentueren is ervoor gekozen om geen verbindingsstreepje te gebruiken in de naam Holland Rijnland. Zo onderscheidt de regio zich ook van de provincies.

De drie tulpen verbeelden de drie geografische hoofdelementen van de regio. Blauw staat voor de Rijnstreek, het plassengebied en het water van de Noordzee. Groen staat voor de open groene ruimte, het veenweidegebied in de regio. Geel/oranje tenslotte is symbool voor de duinen en het bollengebied, een kenmerkend landschap voor de kuststreek.

Leiden hr


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×