Provincie:"Succes transferium vertalen naar andere plaatsen"

“Dat is mooi maar we gaan niet stil zitten.” Dat is de reactie van gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven op de uitslag van het ANWB-onderzoek naar transferia. Daarin kwam ’t Schouw A44 bij Leiden als een van de beste uit de bus. Beoordeeld werden bewegwijzering, bereikbaarheid, verlichting, kwaliteit van het wegdek en veiligheid. Op alle onderdelen scoorde ’t Schouw/A44 goed. De provincie is bezig het succes van het transferium te vertalen naar andere plaatsen. Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarin dat wordt gevraagd. Helemaal onverwacht komt het succes niet. Jeltje van Nieuwenhoven: “In juni hebben we zelf een onderzoek gedaan onder gebruikers en daaruit bleek grote tevredenheid. Die ervaringen gebruiken we nu om nog meer P+R voorzieningen te ontwikkelen.”

Zuid-Holland wil meer P+R terreinen aanleggen, omdat dit bijdraagt aan de bereikbaarheid. “Door een deel van je reis met de auto of fiets te doen en een deel met het openbaar vervoer biedt je reizigers een keuzemogelijkheid” aldus Van Nieuwenhoven. Carpoolen is een andere gebruiksmogelijkheid. Het provinciale onderzoek leert verder dat de bezettingsgraad van ’t Schouw A44 tussen 60 en 70% ligt.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×