Gemeentebegroting 2006:Lastenverlichting voor bijna iedereen

Wethouder Van der Sande (VVD, financiën) heeft vanmiddag een sluitende ontwerpbegroting aan de gemeenteraad aangeboden. Nadat er in eerdere jaren succesvol bezuinigd is, is de gemeente nu in financieel rustig vaarwater gekomen. Vorig jaar werd eerder al positief afgesloten en ook nu blijkt dit te gaan lukken. Nieuw in de begroting 2006 is dat de gemeente tegelijk met het afschaffen van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor gebruikers van woningen het rioolrecht introduceert. Met de voorstellen in de begroting 2006 gaat bijna iedereen die OZB betaalt er volgend jaar op vooruit. In de begroting 2006 is 1 miljoen euro voor nieuw beleid opgenomen. De gemeenteraad zal de begroting vanaf 25 oktober bespreken en op 9 november vaststellen.

Afschaffing OZB en invoering rioolrecht
“Hoe gaat Leiden de gevolgen van de afschaffing van het OZB voor gebruikers van woningen opvangen?” Dat is het belangrijkste vraagstuk in de begroting voor 2006. In Leiden verdwijnt door deze maatregel van het Rijk de unieke ‘Leidse belastingmix’. In deze mix waren heffingen voor het riool en afval verwerkt in het tarief voor OZB. In de praktijk werden hierdoor huishoudens in een kleinere woning ontzien bij het heffen van de gemeentelijke belasting. Door het afschaffen van de OZB voor gebruikers van woningen kan Leiden nu niet meer ‘mixen’. Hierdoor moet Leiden in 2006 rioolrecht gaan heffen. Vóór 2007 zal er mogelijk ook nog een besluit worden genomen over de invoering van een afvalstoffenheffing.

In 2006 gaat iedere belastingbetaler met een woning met een (WOZ-)taxatiewaarde van meer dan € 60.000 er op vooruit. Bij een hogere taxatiewaarde loopt het voordeel op. Voorbeeld: een woning van € 200.000 levert per saldo (OZB minus een voor ieder huishouden gelijk rioolrecht) een voordeel op van € 242 voor heel 2006.

In het voorstel is niet getornd aan eerdere door de gemeenteraad genomen besluiten over de totale belastingenontwikkeling. Omdat er nog redelijk veel onzekerheden zijn ten aanzien van de voorstellen van het Rijk, is besloten om een behoedzaamheidsreserve voor de belastingen in te stellen.

Tenslotte is er in de ontwerpbegroting voor € 1.000.000 nieuw beleid opgenomen. Zo komt er geld vrij voor verbetering van de elektronische dienstverlening aan de burger, voor citymarketing, schuldhulpverlening en voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×