Gemeente onderzoekt opvang daklozen op NUON-terrein

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft nog geen besluit genomen over de nieuwe zorglocaties voor de opvang van verslaafden en daklozen. Het was de bedoeling dat het college afgelopen dinsdag de knoop zou doorhakken, maar kort daarvoor kwam een nieuwe mogelijke (39-ste) locatie in beeld. Het gaat hierbij om gebouw B op het Nuon-terrein aan de Langegracht. Het College heeft de projectleiders gevraagd deze locatie aan de hand van de opgestelde aandachtspunten op dezelfde wijze te toetsen als de andere 38 locaties.

Het uitstel betekent dat het College nu direct na de herfstvakantie, op 25 oktober, een besluit neemt over de locatiekeuze op basis van de rapportage over de in totaal 39 locaties. De vergadering van de raadscommissie Sociale Infrastructuur wordt daarom verplaatst van 13 oktober naar vrijdag 28 oktober om 16.00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Tijdens deze vergadering van de raadscommissie worden het resultaat van het onderzoek en het collegebesluit gepresenteerd en besproken. Er is dan geen spreekrecht voor bewoners en andere belanghebbenden.

Op 28 oktober begint de inspraakperiode die zes weken duurt. Tijdens deze inspraakperiode over de zorglocaties hebben omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid hun meningen en opvattingen kenbaar te maken. Dit kan ook tijdens een inspraakavond van de raadscommissie Sociale Infrastructuur, die in de eerste helft van januari 2006 wordt georganiseerd. Tijdens deze avond hebben bewoners en andere belanghebbenden dus wél spreekrecht.

Leiden vop


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×