Gemeente Leiden koopt panden ROC voor ruim 25 miljoen

Het ROC Leiden en de gemeente Leiden hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de vier huidige ROC-gebouwen aan het Galgewater, de Dieperpoellaan, het Lammenschanspark en de Ter Haarkade. Met de transactie is een bedrag gemoeid van € 25,6 miljoen. Zowel de gemeente als ROC Leiden zijn blij met de overeenkomst. Voor de gemeente Leiden ontstaat de mogelijkheid tot herontwikkeling van de beide stationsgebieden. Extra woningbouwlocaties zijn hard nodig, Leiden moet de komende jaren zo’n 4000 huizen binnen de stadsgrenzen realiseren, zo is in regionaal verband afgesproken. 1000 Daarvan worden momenteel gerealiseerd in Roomburg. Het ROC Leiden heeft door de verkoop nu de mogelijkheid om alle onderwijsactiviteiten te concentreren op twee goed bereikbare locaties: bij station Leiden Centraal en bij station Leiden Lammenschans.

Het ROC Leiden heeft momenteel nog 21 onderwijsgebouwen verspreid over Leiden en Leiderdorp. Het ROC Leiden vindt het van belang de onderwijsactiviteiten te bundelen in twee nieuwe gebouwen. Daarbij speelt de opvatting over onderwijs een belangrijke rol: leerlingen leren meer en beter in (zo echt mogelijke) praktijksituaties. Dit kan in de huidige huisvesting van het ROC Leiden niet volledig worden gerealiseerd.

In overleg met de gemeente zijn twee grote locaties geselecteerd, één bij het centraal station en één bij station Lammenschans. De gemeente hoopt dat de twee nieuwe scholen ook extra reizigers voor de Rijn en Gouwe lijn zal opleveren.

“Het ontwerp en opzet van de twee nieuwe multifunctionele gebouwen buigt de trend, van steeds grotere scholen die op leerfabrieken lijken, om naar een winkelcentrum van opleidingen en talentontwikkeling,” zo laat het ROC weten. “In deze nieuwe omgeving worden de onderwijsactiviteiten ingebed in een smeltkroes van allerlei bedrijfsactiviteiten. Zo komt er in het gebouw naast CS onder meer een (zorg)hotel en een bakkerij die door leerlingen wordt gerund. Door concentratie van de activiteiten op deze twee toplocaties is het ROC nog beter in staat onderwijskundige vernieuwingen door te voeren en het beroepsonderwijs”.

De gemeente Leiden is groot voorstander van deze ontwikkeling, omdat deze een flinke bijdrage levert aan de herontwikkeling en upgrading van beide stationsgebieden tot logistieke knooppunten met allure: “Een speerpunt in de ontwikkelingsstrategie van de stad Leiden, zoals neergelegd in “Leiden Stad van Ontdekkingen”. De nieuwbouw past in de ontwikkelzones knooppunt West (centraal station) en knooppunt Oost (station Lammenschans). Zeker bij station Lammenschans is dit het startsein voor een veel bredere stedelijke ontwikkeling”.

Belangrijk onderdeel van de aankoop van de oude locatie Lammenschanspark is de verhuizing van twee locaties van het Da Vinci-college (Lammenschanspark 3 en Sumatrastraat 120) naar de nieuwbouw op het park. Zonder de aankoop van de oude Da Vinci locatie was het voor de gemeente Leiden onmogelijk de gewenste herontwikkeling van het achtergebied Lammenschanspark te realiseren ten behoeve van de gemeentelijke taakstellingen voor wonen en werken. Voor het Da Vinci betekent de operatie ook een verdere versterking en verbetering omdat ook de dislocatie Sumatrastraat zal meegaan in de nieuwbouw en op die wijze concentratie van beroepsopleidingen zal plaatsvinden.

De gemeente verwacht haar aankoopkosten te kunnen dekken met de opbrengsten van de locaties Galgewater, Dieperpoellaan, Lammenschanspark en Ter Haarkade bij realisering van bouwplannen. Uitgangspunt is een ambitieus maar haalbaar bebouwingsprogramma, inclusief gebouwde parkeeroplossingen. Voor het begeleiden van het ROC Leiden bij deze transactie en het doorrekenen van bouwprogramma’s, ambities en risico’s is het Rotterdamse adviesbureau Fakton ingeschakeld.

Leiden ROC locaties


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×