Feestelijke afronding project 'Binnenste Beter'

Binnenste Beter, het gemeentelijke project om de kwaliteit van de Leidse binnenstad te verbeteren, is vrijwel afgerond. Aanstaande zaterdag is er van 12.00 tot 15.00 uur voor de bewoners van de binnenstad een feestelijke afsluiting georganiseerd op de Hooglandse Kerkgracht. Wethouder Ron Hillebrand van Ruimtelijke Ordening, Wijkontwikkeling en Regiozaken start deze officiële afsluiting door één van de voorzitters van de betrokken wijkverenigingen uit te dagen voor een partijtje jeu de boules.

Het project Binnenste Beter heeft tot doel om het historische karakter van de Leidse binnenstad te versterken door de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. Wethouder Hillebrand: “De Leidse binnenstad met zijn brede grachten, monumentale karakter en actieve stadshart is met recht het boegbeeld van onze gemeente. Niet voor niets is de gehele binnenstad sinds 1978 beschermd stadsgezicht. Om die eigen kwaliteit van de binnenstad te behouden én versterken is de gemeente in 1995 Binnenste Beter gestart. Nu, na tien jaar investeren in en werken aan die verbetering, is het project bijna afgerond: een mijlpaal om trots op te zijn!”

De kwaliteitsverbeteringen van Binnenste Beter zijn diverse malen besproken en geëvalueerd met de betrokken burgers en wijkverenigingen. Zij hebben vervolgens hun steentje bijgedragen door aan te geven dat op sommige punten de aanpassingen beter op de situatie in de wijk afgestemd konden worden. “Die nuttige bijdragen van de wijkverenigingen en burgers aan dit project heeft de kwaliteitsverbetering een extra impuls gegeven,” bekent Hillebrand.

Inmiddels is de laatste hand gelegd aan de verbeteringen rond de Hooglandse Kerkgracht als laatste onderdeel van het project. De gracht heeft een aanzienlijke metamorfose doorgemaakt. Zo is de gracht parkeervrij gemaakt, waarbij alle bomen zijn blijven staan. De rijbaan is versmald ten gunste van voetgangers, waarvoor de loopstrook is verbreed. De middenberm is verhoogd en ingericht als voetgangersgebied. Door de invulling van fijne kiezel is het voor meerdere doeleinden geschikt, bijvoorbeeld voor een spelletje jeu de boules.

Prioriteit voor voetganger en fietser
Binnenste Beter staat voor eenheid van inrichting van de openbare ruimte, maar met behoud van de specifieke Leidse karakteristieken. Die eenheid heeft de gemeente tot uitdrukking willen brengen door één inrichtingsprincipe te gebruiken voor alle openbare ruimte van de Leidse binnenstad. Dat heeft zich onder meer vertaald in een continue bestrating (‘kamerbreed tapijt’) en veel aandacht voor bomen en groen. Daarnaast heeft deze inrichting ervoor gezorgd dat de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de stad optimaal tot hun recht kunnen komen. De openbare ruimte blijft voor iedereen toegankelijk. Prioriteit bij Binnenste Beter gaat echter uit naar de voetganger en de fietser. De automobilist is ‘te gast’. Op die manier is de binnenstad, als plek voor ontmoeting, verblijf en ontspanning, versterkt.

Leidse karakteristieken
De verscheidenheid binnen de openbare ruimte is gerealiseerd door op bepaalde plaatsen juist af te wijken van die eenheid. Dat zijn de accenten die het project legt op de specifieke Leidse karakteristieken ‘Stad aan het water’; ‘Rustieke stad’ en ‘Actieve stad’. Deze accenten versterken het karakter van de Leidse binnenstad en hebben, afhankelijk van de plek, een inrichting die van het ‘kamerbreed tapijt’ verschilt.

Feestelijke afsluiting
De feestelijke afsluiting van Binnenste Beter vindt plaats op zaterdag 24 september, van 12.00 tot 15.00 uur, op de Hooglandse Kerkgracht. Er wordt een jeu de boules-wedstrijd gehouden onder begeleiding van een jeu de boules-vereniging. Daarnaast speelt het muziekgezelschap En Route, is er een hapje en een drankje en een speciale attractie voor de kinderen. Op de binnenplaats van het Oude Weeshuis, Hooglandse Kerkgracht 17, is een tentoonstelling met meer informatie over de Binnenste Beter-projecten.

Ter afronding van het project heeft de gemeente bovendien een presentatiemap samengesteld waarin een tiental Binnenste Beter-projecten in de vorm van ansichtkaarten is opgenomen. Een exemplaar van deze map is voor belangstellenden tijdens de afsluiting af te halen in het Oude Weeshuis.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×