Handelsmissie China goed verlopen

De missie van Zuid-Hollandse bedrijven, overheid en kennisinstellingen naar Beijing en Shanghai onder leiding van gedeputeerde Asje van Dijk is succesvol geweest. Zo meldt de provincie Zuid-Holland. De missie, die afgelopen weekend eindigde, heeft acht concrete samenwerkingsovereenkomsten met Chinese partners opgeleverd. De provincie onderhoudt sinds een aantal jaren contacten met de regio om Zuid-Holland de voorsprong op het gebied van kennistechnologie te laten behouden en vergroten. De missie, in het kader van het Co-Innovatieprogramma Zuid-Holland – Shanghai Pudong, stond in het teken van IT en telecom, Life Sciences, en marketing in Europa. De Zuid-Hollandse delegatie telde zo’n veertig deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van de drie universiteiten in de provincie, de gemeenten Rotterdam, Delft en Leiden, Kiwa, biofarma- en ict-bedrijven, TNO, KPN, AVEBE e.a. Aan Chinese zijde waren er honderd deelnemers.

De delegatie is onder meer ontvangen door het ministerie van Wetenschap en Technologie en de Nederlandse ambassade. Er zijn twee seminars gehouden en er waren gelegenheden voor Chinese en Zuid-Hollandse partners voor ‘matchmaking’. Daarnaast waren er veel één-op-één contacten. Uit deze contacten zullen de komende tijd naar verwachting nog meer smenwerkingsovereenkomsten volgen. In 2006 zullen de Chinese partners een tegenbezoek brengen aan Zuid-Holland. Daarnaast zijn er drie Chinese bedrijven die hun voorkeur hebben uitgesproken voor de Zuid-Hollandse regio, en die eind van dit jaar al deze kant op komen.

Geen categorie


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×