Verhuizing leasemaatschappij kost provincie miljoenen

De verhuizing van een leasemaatschappij kost de provincie Zuid-Holland maar liefst 6,3 miljoen aan inkomsten uit motorrijtuigenbelasting. Het is één van de oorzaken van het verslechterde financiële perspectief voor de provincie ten opzichte van het beeld dat in de Begroting 2005 werd geschetst. Daarnaast is op 1 januari 2005 een nieuw afschrijvingsbeleid ingevoerd. Dit beleid houdt in dat kapitaallasten van investeringen in veel gevallen ineens op de balans moeten worden gezet en niet, zoals tot nu toe gebruikelijk was, over een langere periode mogen worden uitgesmeerd.

Tegenover deze tegenvallers staan weliswaar ook meevallers, maar deze zijn niet groot genoeg om bezuinigingen te voorkomen. De bijgestelde Begroting 2005 komt vóór bezuinigingen uit op € 1,8 miljoen negatief. Voor 2006 wordt een tekort van € 1 miljoen geraamd. Pas na 2007 wordt weer een positief resultaat verwacht. “De ambitie van het college van Gedeputeerde Staten (GS) is aanzienlijk hoger dan de financiële situatie toelaat, waardoor bezuinigen het enige alternatief is,” zo laat de provincie weten.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×