Zwemwatertelefoon en -website weer actief

Nu het officiele zwemseizoen morgen weer aanbreekt, start de provincie Zuid-Holland weer met actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit via internet en de zwemwatertelefoon. Vanaf 1 mei is de provinciale zwemwaterwebsite in de lucht en de zwemwatertelefoon bemand. Bij de 110 officiële zwemlocaties, die regelmatig door de waterkwaliteitsbeheerders en de provinciale inspecteurs worden gecontroleerd, staan herkenbare borden. Er is ook een nieuwe zwemwaterfolder met algemene informatie en adviezen.

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot eind september. Als de waterkwaliteit of de aanwezigheid van bijvoorbeeld blauwwieren daartoe aanleiding geeft, neemt de provincie maatregelen. Dat kan een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod zijn. Geldt er voor een zwemlocatie een maatregel, dan staat bij die locatie een waarschuwingsbord en een informatiekastje met daarin een toelichting over de reden van de maatregel.

Vragen stellen over de zwemwaterkwaliteit kan via zwemwater@pzh.nl, de zwemwatertelefoon (070 441 75 50), tussen 8.30 en 16.30 uur te bellen voor vragen en het melden van gezondheidsklachten en de website. De gratis zwemwaterfolder ligt onder andere bij de VVV’s, gemeentehuizen en bibliotheken, maar is ook verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 441 66 22.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×