Burgemeester Lenferink spreekt over de verdiensten van Jan Willem Bruins van de stichting TEGEN-BEELD; hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. (Foto: Ed Visser). Overige foto's: Bram Pater.

Leidse lintjesregen wordt stortbui

Nog nooit zijn er in Leiden ter gelegenheid van de Lintjesregen zoveel onderscheidingen toegekend als dit jaar. Vrijdag heeft burgemeester Henri Lenferink bij 26 Leidenaren, één inwoonster van Leiderdorp en één inwoner van Oegstgeest – in totaal 28 personen – een koninklijke onderscheiding opgespeld. Vanwege de grote belangstelling werd de ceremonie van het stadhuis zelfs naar de Pieterskerk verplaatst.

Onder de gedecoreerden bevindt zich één echtpaar, vier (bestuurs)leden van de Gymnastiekvereniging Nieuw Brunhilde en drie vrijwilligers van Centrum Club 58, de organisatie voor vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap.De Leiderdorpse mevrouw Aalders ontvangt haar onderscheiding in Leiden vanwege haar langdurige activiteiten voor de Oxford-Leiden uitwisselingen. Oegsgeestenaar J. Kwestro is al jaren actief binnen Club 58. Hij ontvangt de onderscheiding in Leiden omdat tegelijkertijd nog twee vrijwilligers van deze organisatie in Leiden worden gedecoreerd, waarvan er één nog een naast familielid is.

De heren Fernandes Mendes en Leijten zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Alle andere gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Overzicht decoraties Algemene Gelegenheid 2005:

Naam:       Hoofdverdiensten:

1. Mw. M.E.P. (Riet) Aalders - Secretariaat Oxforduitwisseling, Oud Leiden (Leiderdorp)
2. Hr. J.M. van Abswoude - Rode Kruis, Zonnebloem, Kringloopwinkel
3. Hr. J.W. Bruins - Kunstschilder Stichting Tegen-Beeld
4. Hr. J.G. Burgmeijer - Kerkwerk, schoolbesturen, mantelzorg, bloedinzameling, gymnastiekactiviteiten, wijkwerk

5. Hr. A. Cebol - Kerkwerk, scouting, stadswandelingen,ouderenwerk, oud-militairen
6. Mw. L.J. Cebol-Brocaar - Kerkwerk, scouting, Tafeltje-Dekje
7. Hr. L.H. Driessen - Voetbal, speeltuin Stevenshof
8. Hr. H.K. Fernandes Mendes - Minderhedenbeleid en -organisaties, openbaar bestuur, wetenschap
9. Hr. J.J.M. Gerritsen - Vereniging Koninginnedag, Ouderenwerk, De Ratel, P&A-wijkwerk
10. Hr. C. de Graaf - EHBO, Lotus, buurtwerk
11. Hr. H.M. de Groot - Tuinvereniging Cronesteyn, Commissie Polderpark Cronesteyn, woningbouwvereniging Ons Belang, D66

12. Mw. M.C. van der Heyden - Gymnastiekvereniging Nieuw Brunhilde, KWF
13. Mw. S.M.N. Ober-Boorsma - Gymnastiekvereniging Nieuw Brunhilde, KWF
14. Mw. M.G. Paauw-Erades - Gymnastiekvereniging Nieuw Brunhilde
15. Mw. E.W. Verhaar-Somerwil  Gymnastiekvereniging Nieuw Brunhilde

16. Hr. T.L. Hin - Mentor probleemkinderen, buurtwerk, EHBO, Parkinsonvereniging
17. Hr. A.J. Klunder - Voetbal:  LFC, KNVB afd Leiden, Sportfederatie
18. Mw. J. Kooijman - SOS Telefonische Hulpdienst, kerkwerk

19. Mw. P.G. Kruize - Activiteiten binnen Heelkunde LUMC, Centrum Club 58
20. Hr. J. Kwestro (Oegstgeest) - (Neef van M.J. Kwestro) onderwijs, kerkwerk, Centrum Club 58
21. Hr. M.J. Kwestro - (Neef van J. Kwestro) muziek: K&G en De Sleutels (gehandicaptenmuziek Club 58), Leidse Marathon
22. Hr. A.J.G. Leijten - Nationale en internationale organisaties op gebied van Vee en Vlees, Europese Beweging VVD
23. Mw. S.C. Lippold-Mullder - Taalles aan buitenlanders
24. Mw. M.A. van der Meijden-van der Meer - Bejaardenwerk Hartebrugparochie, parochieraad, De Zonnebloem
25. Hr. H.J.J. Mentink - Atletiek, WBV De Goede Woning en Zijl & Vliet, bestuur Roomburgh, kerkwerk, ouderenzorg
26. Hr. C.J. Revet - Kerkwerk, wijkwerk, ouderenwerk, winkeliersvereniging, WBV Werkmanswoningen
27. Mw. T. Teenstra- Bolding - Haanstraschool, buurtwerk Vreewijk, Stichting Oud HollandseKerken, bestuur hofje
28. Mw. E. Timmers-Marinissen - KWF, gehandicapten, ouderenwerk, eettafel, dienstencentrum Merenwijk

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×