Tijdens de persconferentie waar de oorzaak van de explosie bekend werd gemaakt, vertoonde de brandweer een opname van de brand en de explosie. Vervolgens werd aan de hand van een powerpoint-presentatie getoond hoe de gesmolten dakisolatie tot de ramp kon leiden. (Foto's: Chris de Waard).

Dakisolatie oorzaak explosie bij brand Flevoweg

Gesmolten isolatiemateriaal van het dak heeft op 3 april geleid tot een serie explosies tijdens de brand van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Flevoweg waarbij drie brandweermannen gewond raakten. Dat heeft de Leidse brandweer bekend gemaakt. De conclusies worden onderschreven door een onafhankelijk onderzoek van het Centrum voor brandveiligheid van TNO. De uitkomst van beide onderzoeken sluit ook aan bij de verklaringen van de gewonde brandweermannen. “Die hebben verklaard dat ze een vloeistof over zich heenkregen en toen allemaal vlammetjes zagen,” aldus brandweerwoordvoerder Stam.

De dakisolatie van geExpandeerd Polystyreen Schuim (EPS) is door de enorme hitte van de uitslaande brand gesmolten en via de stalen dakprofielen naar het laagste punt, aan de achterzijde van het pand aan de Flevodwarsweg, gestroomd. Vervolgens is het door kieren en gaten naar beneden gedrumpt en verdampt in de hal van een garagebedrijf. Daarbij ontstond een lichtontvlambaar en explosief mengsel van lucht en styreen. Op het moment dat de brandweer zich toegang tot het pand wilde verschaffen, explodeerde de hal, waarbij een groot deel van de gevel naar buiten werd geblazen. EPS wordt veel gebruikt als dakisolatie. Alleen in Leiden zijn er al zo’n 150 panden met een dergelijke constructie. In de toekomst zal de brandweer bij brand in een pand met dit materiaal niet meer proberen om het pand binnen te gaan. De kans op herhaling van de ramp in de Merenwijk is volgens brandweercommandant Van Oosten te groot.

Het smelten en wegstromen van EPS is een nieuw verschijnsel voor de brandweer. Niet eerder werd ontdekt dat EPS voor een dergelijke explosie zou kunnen zorgen. De heer Stam van de Leidse brandweer gaf tijdens een persbijeenkomst op het stadhuis aan niet uit te kunnen sluiten dat soortgelijke situaties zich al eerder in Nederland hebben voorgedaan. “Maar meestal wordt zo’n explosie niet zo uitvoerig onderzocht. Omdat er nu twee collega’s zwaar verbrand zijn, is dat in dit geval wel gebeurd. Het kan dus heel goed dat eerdere explosies bij branden dezelfde oorzaak hadden”

De brandweer heeft naar aanleiding van de eigen bevindingen TNO gevraagd om ook een onderzoek naar de oorzaak van de explosie in te stellen. “Daarbij hebben wij onze bevindingen niet op voorhand met TNO gedeeld, maar ze kwamen zelfstandig tot ongeveer dezelfde conclusies,” aldus Stam.

Omdat EPS op zeer grote schaal wordt toegepast in dakbedekking heeft de gemeente een brief met de bevindingen van de brandweer en TNO naar de minister van Binnenlandse Zaken en de Ministeries van VROM en van Sociale Zaken gestuurd. Ook de Nederlandse Vereniging voor brandweer en Rampenbestrijding, het Nederlands Instituut Brandweer en Rampenbestrijding, het Verbond van Verzekeraars en de Branchevereniging Producenten Isolatiemateriaal krijgen een afschrift van de uitkomst van het onderzoek. “Omdat EPS in Nederland op zeer grote schaal wordt toegepast, vrezen wij dat een ongeval zoals dat zich in Leiden heeft voorgedaan, in het hele land kan plaatsvinden,” aldus burgemeester Lenferink in de brief.

Waardoor het lichtontvlambare mengsel in de bedrijfshal uiteindelijk tot ontploffing is gekomen, kon de brandweer niet achterhalen. Wel is het volgens de heer Stam uitgesloten dat de slijptol waarmee de brandweer zich toegang tot het pand wilde verschaffen tot de explosie heeft geleid. “We hebben aan de buitenkant de scharnieren van de toegangsdeur weggeslepen. toen de explosie plaatsvond, stond de slijptol al lang weer op straat en waren de collega’s bezig om het slot te forceren”.

Leiden Brand in bedrijfsverzamelgebouw Merenwijk


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×