SP-fractievoorzitter Paul Day: "Anders dan de zich als makke schapen gedragende coalitiepartijen is de SP bijzonder ontevreden met de gang van zaken bij de recente grondaankopen. Het college legt voor de zoveelste keer gefundeerde kritiek naast zich neer en koopt percelen terwijl nog niets zeker is."

SP stelt 22 vragen over grondaankopen Oostvlietpolder

Met een serie van maar liefst 22 vragen wil de Socialistisch Partij duidelijkheid van het College van Burgemeester & Wethouders over recente grondaankopen in de Oostvlietpolder door de gemeente Leiden. Met name de prijs, zes miljoen euro, waarvoor Leiden een perceel grond heeft aangekocht van baggerbedrijf Boskalis zit SP-fractievoorzitter Paul Day niet lekker. Volgens Day betaalt Leiden daarmee vijf tot zes keer de marktprijs. Dat roept bij Day de vraag op of in die prijs ook een schadevergoeding zit voor de geschrapte baggerstort in de Oostvlietpolder. In dat geval vindt Day dat de gemeenteraad is gepasseerd, omdat die zich erover had moeten uitspreken. In maart 2003 stelde de Leidse raad weliswaar 16,6 miljoen euro beschikbaar voor grondaankopen en de aanleg van Volkstuinen in de Oostvlietpolder, maar dat geld kan volgens de SP niet zomaar worden gebruikt om partijen schadeloos te stellen.

Ook de timing van de grondaankoop bevreemt de socialisten. “Op donderdag 3 maart heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State zich kritisch uitgelaten over het plan voor bedrijventerreinen in de Oostvlietpolder en de oplossingen voor de verkeersontsluiting. Naast allerlei juridische aspecten zoals de vernietiging van het streekplan Zuid-Holland West en de strijdigheid met het rijksbeleid spitste de kritiek zich vooral toe op het realiteitsgehalte van het gemeentelijk onderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit en op de afwikkeling van het dan fors toegenomen verkeer (ruim 8000 auto’s). Hoewel de definitieve uitspraak nog volgt is dit volgens de SP fractie andermaal geen goed teken.” De SP vraagt zich dan ook af waarom het college nog voordat er een definitieve uitspraak komt van de Raad van State overgaat tot dure grondaankopen. “Als de RvS het bestemmingsplan opnieuw vernietigt zit de gemeente met tegen een zeer hoge prijs aangekochte grond met natuurbestemming.”

In de begroting 2005 van de Provincie Zuid-Holland staat dat de BZH, de combinatie van Boskalis en de Grond- en Zandexploitatiemaatschappij Rijnland, vanwege het schrappen van het baggerdepot in het bestemmingsplan zes miljoen schade lijdt en dat de verzekering slechts een bedrag van ca. 2,5 miljoen uitkeert. De Provincie zou hierover in onderhandeling zijn met de gemeente Leiden. De SP wil van het college weten of de provincie meebetaalt aan de schadeloosstelling.

Naast de 37 ha grond die Leiden heeft teruggekocht van Boskalis, zou ook 13 ha ‘onbruikbare’ grond zijn teruggekocht van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De SP wil weten welk bedrag daarmee is gemoeid en waar de grond voor gebruikt gaat worden.

Leiden oostvliet


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×