GroenLinks bezorgd over lot kastanjebomen

GroenLinks heeft het College van Burgemeester & Wethouders gevraagd een inventarisatie te maken van het ‘kastanjebestand’ in Leiden. Aanleiding is een nieuwe ziekte die de paardenkastanjebomen (wilde kastanje) in Nederland bedreigd. Een kastanjeboom met deze zogenaamde bloedingsziekte overleeft het vaak niet. Of er ook in Leiden zieke kastanjes zijn, is nog niet duidelijk, maar het lijkt GroenLinks niet onwaarschijnlijk.

De nieuwe kastanjeziekte is herkenbaar aan roestbruine plekjes op de stam, waar donkerrode, stroperige vloeistof uit loopt. In de nazomer stopt de vochtontwikkeling en drogen de vlekken in tot ruwe, zwarte korsten. In het daarop volgende voorjaar verdroogt de bast tussen deze vlekken en sterft af. In de tot nu toe gevolgde gevallen overleefde de boom dit niet.

Om de problemen van de nieuwe kastanjeziekte in beeld te brengen en aan te pakken is de werkgroep Aesculaap opgericht door het Ministerie van Landbouw, een aantal gemeenten en de Universiteit Wageningen. Aesculaap adviseert een inventarisatie te maken van het kastanjebestand van de stad. Dan kan worden bepaald of er een probleem is en zo ja hoe groot dat probleem is.

De gemeenten Haarlemmermeer, Den Haag en Utrecht kwamen na een inventarisatie uit op meer dan 35 procent aangetaste bomen. In de provincie Friesland is zelfs 50 tot 75 procent aangetast. De verspreiding van de ziekte kan leiden tot een forse kostenpost, aldus GroenLinks-raadslid Sita Dewkali. “Een vervangende boom kost namelijk tussen de 2000 en 4300 euro. Het is dus van het grootste belang om alert te zijn op mogelijke aantasting van de wilde kastanje”.

De partij roept het college verder op om zich aan te sluiten bij de werkgroep Aesculaap en ook de inwoners van Leiden te betrekken bij de tijdige constatering van de bloedingsziekte bij kastanjebomen. Bijvoorbeeld via een oproep in de Stadskrant.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×