Internationale Vrouwendag in Leiden

Aanstaande dinsdag vindt de jaarlijkse viering van de Internationale Vrouwendag plaats. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij de emancipatie van vrouwen. Het is een dag waarop vrouwen via vieringen aandacht besteden aan een mogelijke verbetering van hun positie in de samenleving. De afgelopen jaren is een divers aantal onderwerpen de revue gepasseerd, zoals de economische zelfstandigheid, scholing & opleiding, kinderopvang, seksueel geweld en de positie van de allochtone vrouw. De diverse vieringen door verschillende organisaties in Leiden zullen in het teken staan van de bewustwording van vrouwen met betrekking tot hun positie in onze maatschappij. De laatste jaren hebben allochtone vrouwen zich steeds verder ontwikkeld en deelgenomen aan allerhande besturen en verenigingen. Op 8 maart wordt deze vooruitgang gevierd en gestimuleerd. Op verschillende plaatsen in Leiden zullen op zaterdag 5, zondag 6 en dinsdag 8 maart festiviteiten plaatsvinden. Verschillende vrouwenorganisaties zullen op deze dag een uiteenlopend programma presenteren.

5 maart 2005: Viering Internationale Vrouwendag in de Slaaghwijk

Op zaterdag 5 maart vindt er een viering plaats in het gebouw van de HTIB, Eksterpad 4. Deze feestelijke viering van Internationale Vrouwendag is georganiseerd door meerdere organisaties uit de Slaaghwijk: het Samenwerkingsverband Migrantenorganisaties (HTIB, Werkgroep Surinamers, Stichting Dialoog); het Gezinscentrum; het Platform Vluchtelingen Leiden en de Stichting Al Amana. Door de samenwerking met al deze verschillende organisaties heeft de viering een zeer internationaal karakter.

6 maart 2005: Internationale Vrouwendag Korenfestival (thema: Kwaliteiten van vrouwen)

De vrouwen van Feminenza nodigen en dagen uit tot een samenzang ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 6 maart 2005. Het is een dag waarin, samen met zoveel mogelijk vrouwen, de bijzondere kwaliteiten van de vrouw op allerlei manieren de wereld in worden gezongen. Het aantal koren dat zich heeft aangemeld groeit nog steeds en op de dag zelf kan iedereen in samenzang meezingen of heerlijk luisteren. Naast liederen worden er ook gedichten voorgedragen over de kracht en de verschillende rollen van de vrouw.

Iedereen (man en vrouw) is van harte welkom om deze vrouwendag op zondag 6 maart mee te vieren. Het festival begint om 11.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Versnaperingen zijn verkrijgbaar in het theehuis tegen een redelijke vergoeding.
Locatie: Cobetstraat 1a.
Voor info of opgave Stichting Feminenza Nederland Postbus 347 2300 AH Leiden, tel: 0172 – 242296.

Website: <u>www.feminenza.org</u> e-mail: <u>info@feminenza.nl</u>

8 maart 2005: Vrouw-Kind-Centrum ‘De Spiegeling’

Op dinsdag 8 maart wordt er in het Vrouw-Kind-Centrum ‘De Spiegeling’ op de Langegracht 57, aandacht geschonken aan Internationale Vrouwendag tijdens de inloopochtend. Het Vrouw-Kind-Centrum heeft iedere maandag en dinsdag inloopochtenden voor vrouwen, met of zonder kinderen, waarop allerlei activiteiten plaats vinden. Dit zijn bijvoorbeeld creatieve activiteiten, computergebruik, samen koken, yoga en themabijeenkomsten. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen en deel te nemen aan de viering vanaf 9.00-13.00 uur op de Langegracht 57.

8 maart 2005: Stichting Somalische Vrouwen

De Stichting Somalische Vrouwen organiseert op dinsdag 8 maart een viering van Internationale Vrouwendag waarbij de nadruk ligt op Somalische vrouwen en hun specifieke problemen. Er zijn enkele sprekers, er is een discussiebijeenkomst en er worden gedichten voorgelezen. Dit alles vindt plaats in het Vrouw-Kind-Centrum ‘De Spiegeling’, Langegracht 57, op dinsdag 8 maart vanaf 19.00 uur s’avonds. Alle vrouwen zijn welkom.

11 maart 2005: Viering van Internationale Vrouwendag door Arabische Vrouwenorganisaties

Op vrijdag 11 maart wordt op het Eksterpad 6 (gebouw SSL) een viering georganiseerd door drie arabische vrouwenorganisaties, namelijk Stichting Arabische Vrouwen Narcis, Stichting Iraakse vrouwen Ashtar en Stichting Nederlandse Arabische vrouwen NAS.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma van de avond is gevuld met Arabische poëzie door Bochra, DJ Dounia zorgt voor de muziek, Ali Chroeder bespeelt een Arabisch instrument en als gastspreekster komt Catharina Driesse van Amnesty International.

De toegang is gratis, wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor drankjes en hapjes.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×