Provincie wil regels luchtkwaliteit aanpassen

De Provincie Zuid-Holland wil nieuwe regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Zo moet in de toekomst kritisch gekeken worden naar de locaties waar de ‘grenswaarden luchtkwaliteit’ moeten gelden. Daarnaast moeten er regels komen die het mogelijk maken om de luchtkwaliteit op een plek te verbeteren, terwijl op een andere plek de normen flexibeler worden gehanteerd. Aanleiding voor de voornemens is een onderzoek naar de jurisprudentie omtrent luchtkwaliteit dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door De Brauw, Blackstone en Westbroek. De conclusie van die analyse is, dat de huidige regelgeving beperkte kansen biedt om de problemen die er nu zijn aan te pakken.

Een van de mogelijkheden ligt in het bepalen van de plaatsen waar de grenswaarden van de luchtkwaliteit moeten gelden: moeten die overal gelden, of alleen op de plek waar mensen daadwerkelijk risico lopen? Voor deze nuancering lijkt ruimte te zijn in de regelgeving. Verder zou de zogenoemde ‘saldobenadering’ een mogelijkheid bieden: het verbeteren van de luchtkwaliteit op een bepaalde locatie ten koste van een andere locatie, maar zodanig dat de situatie per saldo verbetert. Gedeputeerde Staten nemen de aanbevelingen in de analyse over en willen beleid ontwikkelen om die saldobenadering te ondersteunen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×