Politiemonitor Bevolking van start in Hollands Midden

Morgen gaat de Politiemonitor Bevolking 2005 in de regio Hollands Midden van start. Het is voor de achtste maal dat dit jaarlijkse landelijke onderzoek naar criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheid in Nederland wordt gehouden. Over deze onderwerpen worden ruim 60.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder telefonisch geïnterviewd. In de regio Hollands Midden worden bijna 4000 inwoners bevraagd. De Politiemonitor Bevolking wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal politiekorpsen.

Het doel van het onderzoek is om op landelijk, regionaal en lokaal niveau een beeld te krijgen welk deel van de bevolking het slachtoffer is geworden van criminaliteit zoals woninginbraak en autocriminaliteit. Verder worden onder andere vragen gesteld over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en tevredenheid over het contact tussen politie en burgers.

Doordat de monitor voor de achtste maal wordt gehouden, is het mogelijk trends te volgen: nemen bepaalde problemen toe of af, daalt of stijgt het aantal slachtoffers? De resultaten van de Politiemonitor Bevolking leveren daarmee belangrijke informatie voor het formuleren van nieuw beleid door de politie, het bestuur en het openbaar ministerie. Ook biedt het aanknopingspunten om in te gaan op verwachtingen die burgers hebben als het gaat om het optreden van de politie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Intomart. Naar verwachting worden de resultaten komende zomer gepresenteerd.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×