Provincie organiseert negende Landschapsprijs

De provincie Zuid-Holland looft dit jaar voor de negende keer de Landschapsprijs uit. Hiermee beloont de provincie initiatieven, plannen en projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Zuid-Hollandse landschap. Het thema van dit jaar is ‘behoud en versterking van het vitale landschap in onder druk staande gebieden’. Alle waardevolle, creatieve of originele inzendingen maken kans op de prijs van € 5.000,00. Daarnaast zijn er twee Landschapspenningen te winnen, waaraan per penning een bedrag van € 1.250,00 verbonden is. Inzendingen moeten voor 1 april bij de provincie binnen zijn. De prijs zal in augustus worden uitgereikt.

Inzendingen voor de Landschapsprijs 2005 moeten aan enkele criteria voldoen. Zij moeten:
– Betrekking hebben op een gebied van landschappelijke betekenis, bijvoorbeeld omdat het cultuurhistorische of ecologische waarden heeft;
– Bijdragen aan de bewustwording van inwoners van de provincie van de bijzondere waarden van het Zuid-Hollands landschap;
– Geïntegreerd zijn in de omgeving, zodat er sprake is van een vloeiende overgang van landelijk naar verstedelijkt gebied;
– Betrekking hebben op een project of plan dat in 2002 of later is gestart of opgesteld, of waarvan de resultaten nu pas zichtbaar zijn;
– Realistisch zijn als het om nog niet uitgevoerde plannen gaat.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×