Gemeente wijst twee locaties aan voor opvang daklozen

De afgelopen maanden heeft de gemeente Leiden gezocht naar geschikte locaties voor de opvang van daklozen en verslaafden in Leiden. Het College van B&W heeft nu twee locaties gevonden, die zij geschikt acht: het voormalige GGD-pand aan de Roodenburgerstraat voor het Slaaphuis en de Leonarduskerk aan de Haagweg voor een nieuwe dagopvang. De gemeente Leiden wil in het kader van de nota ‘Naar een sluitende 24 uurszorgstructuur’ een nieuwe dagopvang realiseren om tot een min of meer sluitende opvang voor daklozen en verslaafden te komen.

De gemeente Leiden heeft de taak om zorg voor en opvang van mensen met verslavingsproblemen en zorg en opvang van dak- en thuislozen te regelen. Om contact te krijgen met deze groep en overlast op straat zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk laagdrempelige voorzieningen in de stad te hebben. Nu is het nog zo dat de openingstijden van de voorzieningen voor dak- en thuislozen beperkt zijn en niet op elkaar aansluiten. Door uitbreiding van de dagopvang is het mogelijk gaten te dichten en kan een min of meer sluitende opvang voor daklozen en verslaafden gerealiseerd worden. Behalve verbetering van de zorg voor mensen die op straat leven, wil de gemeente met de uitbreiding ook de overlast op straat verminderen.

Het voormalige GGD-pand aan de Roodenburgerstraat 1a is eigendom van de gemeente en staat al enige tijd gedeeltelijk leeg. Het pand is geschikt voor het Slaaphuis dat nu nog aan de Boommarkt is gevestigd, maar plaats moet maken in verband met de ontwikkeling van het Aalmarktgebied.

Aan de Haagweg 13 is de Leonarduskerk gevestigd. Onlangs heeft het College van B&W besloten tot de aankoop van deze kerk. De locatie is geschikt voor een nieuwe dagopvang. De locatie is voor de doelgroep goed bereikbaar en is volgens de gemeente goed beheersbaar en toegankelijk te maken.

De inspraak voor beide locaties ging afgelopen vrijdag, 4 februari, van start voor een periode van zes weken. Nadat alle reacties verzameld en gewogen zijn neemt het College van B&W een definitief besluit over de locaties.

Leiden schuilplaats vop


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×