Leden van de Kraakgroep Leiden voerden vrijdag actie tegen het huurbeleid van minister Dekker. (Foto boven: PR, overigefoto's: Ed Walbeehm).

Manifestatie over nieuw huurbeleid van Minister Dekker

Zaterdag werd er door de Federatie van Huurderbelangenorganisaties in Leiden en Omgeving (FHLO) een manifestatie gehouden over het nieuwe huurbeleid van Minister Dekker. Prof. Dr. Ir. Jan van der Schaar legde daarbij uit wat de impact zal zijn voor de huurders als het liberale plan van minister Dekker wordt uitgevoerd. Hij sprak daarbij van een ‘kleine revolutie’. Wethouder Ron Hillebrand en Lex de Boer van wooncorporatie Portaal vertelden over het huurbeleid van de gemeente Leiden. De algemene conclusies van deze sessie waren dat de plannen van minister Dekker om de huren in de sociale sector te liberaliseren vooral leiden tot grote onrust bij de huurders. In de huidige economische malaise is het niet verantwoord. De huren zullen in de komende 10 jaar met circa 50% stijgen en de minima kunnen de huurstijgingen niet kunnen opbrengen, zo is de vrees van veel huurders.

Staf Depla, PvdA-kamerlid, deed de suggestie om een demonstratie te houden tegen de plannen van de minister. Leden van de Kraakgroep Leiden gaven daar alvast gevolg aan door vrijdag actie te voeren tegen de plannen onder het motto ‘Kraak de plannen van Dekker!’

In het kader van een landelijke woonactiedag werden op diverse lokaties in Leiden spandoeken opgehangen en werden flyers over het beleid uitgedeeld. Als aftrap werd er, na een mislukte poging het aan de voorzijde van het station te hangen, tijdens de ochtendspits een spandoek gehangen in de stationshal. Het spandoek werd al na enkele minuten verwijderd na ingrijpen van de beveiliging. Vanaf 8 uur werd er geflyerd op het station.

Om 13:00 ging de landelijke aktie die door kraakgroepen uit het hele land was bedacht ook in Leiden van start. Een spandoek met de tekst “Stop afbraak sociale huisvesting” prijkte in de Van Hogendorpstraat, terwijl activisten langs de te slopen woningbouwhuizen gingen om de bewoners een flyer aan te bieden. Daarnaast werden er spandoeken opgehangen aan het Stadsbouwhuis, het Stadhuis en de brug tegenover de V&D met respectievelijk de leuzen; ”Kraak de plannen van Dekker” en “CDA wenst u een woningzoekende toekomst toe.” Dat de positie van huurders steeds zwakker wordt bleek volgens de kraakgroep ook uit de reactie’s en de verhalen van mensen op straat.

De Kraakgroep ziet de actie’s van vrijdag als een aanzet tot meer bewustzijn en verzet tegen de plannen van Dekker en de ‘algehele afbraak van woonrechten’. “In dat kader zou het een goede volgende stap zijn als ook Leidse huurders(-organisaties) zich uitspreken tegen de plannen, zo laat de kraakgroep in een verklaring weten”. Tot slot wil de Kraakgroep iedere huurder, woningzoekende en solidaire inwoner van Leiden oproepen om naar de landelijke demonstratie tegen de afbraak van de sociale huisvesting te komen. Deze vindt plaats op 5 februari vanaf 13.00 uur op de Dam in Amsterdam.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×