Tweede Kamer unaniem voor vaste financiering lokale omroep

Dinsdagmiddag heeft de Tweede Kamer unaniem een motie van D66 gesteund, waarin de regering wordt opgedragen de financiering van publieke lokale omroepen te regelen. Geld voor de lokale omroep was al langer beschikbaar, maar in praktijk kwam het vaak niet bij die omroepen terecht. Gemeenten krijgen sinds 2000 een bedrag van ruim één euro per huishouden per jaar voor hun lokale omroep via het gemeentefonds. Omdat die bedragen echter niet zijn geoormerkt, kunnen gemeenten ze ook anders aanwenden, iets dat in praktijk erg vaak gebeurt. Met de uitvoering van de motie gaat daar nu een einde aan komen. In deze regio profiteert Holland Centraal het meeste van de nieuwe regeling. Naar verwachting zal het de omroep, die in een groot deel van de regio Holland Rijnland uitzendingen verzorgt, een kleine 30.000 euro per jaar extra opleveren. De gelden zijn overigens alleen bedoeld voor lokale radio-uitzendingen.

De OLON, dat is de overkoepelende organisatie van de publieke lokale omroepen, zal op korte termijn met alle betrokken partijen om tafel gaan zitten om snel tot uitvoering van de motie te komen.

In de motie wordt de mogelijkheid opengelaten om het geld, geoormerkt, via het gemeentefonds te laten lopen of in een apart lokaal omroepfonds te storten. Volgens Ilja Geukers, woordvoerster van de Olon, zal de regeling in het eerste geval waarschijnlijk al, eventueel met terugwerkende kracht, per 1-1-2005 in kunnen gaan. Het opzetten van een apart fonds kost naar verwachting meer tijd. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de financiering pas met ingang van 2006 geregeld wordt.

Ondanks die mogelijke vertraging pleit de Olon voor een apart fonds, omdat de gemeente dan geen rol meer speelt bij de publieke financiering. De Olon verwacht dat de kans dan groot is dat gemeenten een aparte productie-overeenkomst sluiten met lokale omroepen. Bijvoorbeeld voor het uitzenden van speciale programma’s met gemeentelijke informatie. In zo’n situatie zouden lokale omroepen dus geld uit het fonds krijgen en daarnaast op extra inkomsten kunnen rekenen uit dergelijke productie-overeenkomsten. Dat is ook hard nodig volgens de Olon die vorig jaar liet berekenen dat een lokale omroep over zo’n vijf euro per huishouden per jaar zou moeten kunnen beschikken om volwaardig te kunnen draaien.

Leiden lokaleomroep


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×