Senator Ed van Thijn "Uitstel voor gekozen burgemeester"

Ed van Thijn, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, vindt dat het kabinet de invoering van de wetsvoorstellen over de direct gekozen burgemeester moet uitstellen tot 2010. Volgens Van Thijn, die in de senaatsfractie woordvoerder is voor bestuurlijke vernieuwing, zit de meerderheid van de PvdA in de Eerste Kamer op deze lijn. Van Thijn zei dat vrijdag tijdens een congres van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) over de bestuurskracht van lokale overheden.

Van Thijn, die in twee kabinetten korte tijd minister was van Binnenlandse Zaken, vindt uitstel onvermijdelijk “De voorstellen zijn onvoldoende doordacht en ze zijn niet goed uitgewerkt. Gelet op de noodzakelijke wijziging van de grondwet, is het tempo waarin het kabinet de gekozen burgemeester wil realiseren te geforceerd. Thom de Graaf moet nog even geduld hebben”, aldus Van Thijn, die overigens verklaarde dat hij zelf ‘in principe’ een voorstander is van een gekozen burgemeester.

Volgens hem wacht de Tweede Kamer op een besluit van de Eerste Kamer over een door te voeren grondwetswijziging. Het gaat om het schrappen van de bepaling dat een burgemeester door de Kroon dient te worden benoemd. “Alsof wij nu eerst aan zet zijn. Maar dat is niet logisch; de Senaat bepaald zijn eigen agenda. Als leden van de Eerste Kamer zullen wij zo’n deconstitutionalisering alleen willen bespreken in samenhang met het wetsvoorstel van minister De Graaf voor invoering van de gekozen burgemeester. Het één staat immers niet los van het ander.”

Tijdens het congres van de VZHG liet de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen (VVD), zich kritisch uit over verschillende bestuurlijke hervormingen die door dit kabinet in gang zijn gezet. Hij sprak van ‘deeloplossingen en lapmiddelen’, die onderling geen samenhang vertonen en die het ‘stelsel van de gedecentraliseerde eenheidsstaat – het robuuste Huis van Thorbecke – in de fundering aantasten.’

Volgens Franssen moeten de provincie Zuid-Holland, haar 86 gemeenten en de kaderwetgebieden (Haaglanden, Stadsregio Rotterdam) een voortrekkersrol vervullen in de dringend gewenste vernieuwing van de bestuurlijke verhoudingen in ons land. Volgens Franssen legt het kabinet de vakkundige kritiek van gezaghebbende adviescolleges naast zich neer, en staan verschillende hervormingen die in gang worden gezet met elkaar op gespannen voet. “We moeten in ons land bestuurskracht ontwikkelen op dat niveau waar de maatschappelijke en economische uitdagingen concreet tot uiting komen. Provincie en gemeenten kunnen daar samen slagvaardig in optreden”, zo verklaarde Franssen tijdens het congres van de VZHG, waarin 86 Zuid-Hollandse gemeenten hun bestuurlijke kennis bundelen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×