Per 10 januari 2005 wordt Jan Stikvoort korpschef van de Politie Hollands Midden.

Nieuwe korpschef Politie Hollands Midden

Jan Stikvoort (49), de huidige plaatsvervangend Korpschef van de Politie Hollands Midden, is per 1 januari 2005 bij Koninklijk Besluit benoemd als korpschef van datzelfde korps. Hij volgt hiermee de zittende korpschef Ries Straver op. Straver gaat op 1 januari 2005 met pensioen. Stikvoort is sinds september 2002 plaatsvervangend korpschef en directeur Politie bij Hollands Midden. Daarvoor was hij werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij als adviseur werkte. De officiële installatie door korpsbeheerder Henri Lenferink is op 10 januari 2005.

Stikvoort doorliep de Nederlandse Politie Academie en werkte onder meer als chef algemene recherche bij de gemeentepolitie Haarlem, was plaatsvervangend korpschef van de gemeentepolitie Breda en districtschef Breda politieregio Midden en West Brabant.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×