College garandeert betaalbare huurwoningen

Nu het college dinsdagavond niet is gevallen, kan de raad hen houden aan de toezeggingen die burgemeester en wethouders deden in het debat rond de sociale woningvoorraad in Leiden. Volgens wethouder Hillebrand zal er, ondanks de sloop van zo’n 800 sociale huurwoningen, straks niemand buiten de boot vallen. “We doen het zelfs een stuk beter dan in de eerdere afspraken is vastgelegd,” zo hield Hillebrand de raad dinsdag voor. In de planning was de sloop van 1350 tot 1850 sociale huurwoningen geraamd. Daarmee zou het aantal dalen met ongeveer 1000. Omdat er meer nieuwbouw gepleegd wordt dan voorzien, loopt het aantal sociale huurwoningen minder sterk terug dan eerder voorzien en door de raad goedgekeurd.

Zowel Hillebrand als wethouder Hans Buijing verzekerden de raad dat er snel een nieuwe regionale woonvisie komt. “Begin 2005 komen we met een lokale woonvisie, later dat jaar ook met een nieuwe regionale woonvisie,” zo beloofde Buijing: “Daarin kunnen we ook vraag en aanbod opnieuw bekijken en de aantallen opnieuw vaststellen”.

Wethouder Ron Hillebrand hamerde daarnaast nog op het feit dat niet alleen de aantallen huurwoningen in de sociale sector tellen, maar ook de kwaliteit van die woningen. “We willen over 10 jaar niet nog steeds woonkamers van 16 vierkante meter. Als we naar cijfers kijken, moet u dat ook meenemen en niet alleen het aantal woningen als maatstaf nemen.”

Leiden woonvisie


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×