Minister Sybilla Dekker brengt 10 november een werkbezoek aan Leiden. (Foto: Regering.nl).

Minister Dekker op werkbezoek in Leiden

Woensdag 10 november brengt VVD-minister Sybilla Dekker (VROM), in het kader van de “56-wijkenaanpak”, een werkbezoek aan Leiden. Ze concentreert zich tijdens het bezoek op Leiden Noord om zich te laten informeren over het Wijkontwikkelingsplan (WOP). Dit plan omvat stedelijke vernieuwingsprojecten zoals woningbouw op het terrein van de Groenoordhallen, de herontwikkeling van het Kooiplein en de ontwikkeling van het voormalige EWR/slachthuisterrein.

 

In 2004 stelde minister Dekker ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwende projecten en plannen voor stedelijke vernieuwing. Het overgrote deel van het budget gaat naar twaalf projecten, die samen ruim 37 miljoen euro krijgen. Er zijn 18 plannen uitgekozen die bedragen krijgen variërend van enkele tienduizenden euro’s tot een half miljoen. Van de in totaal 186 inzendingen zijn vooral projecten en plannen uit de 56 aandachtswijken gehonoreerd. Daarbij is gekeken naar een sterke relatie tussen fysieke en sociale oplossingen en naar een sterke betrokkenheid van de bewoners. In Leiden kregen twee projecten geld van VROM.

In Leiden-Noord speelt het woningproject Particulier Opdrachtgeverschap bij Herstructurering (PO), waarbij particulieren bouwkavels kunnen kopen op het voormalige EWR- en slachthuisterrein. De bewoners krijgen zeggenschap over de inrichting van de wijk. Met PO bepalen bewoners zelf de inrichting en het ontwerp van de woning. Het project is onderdeel van het grotestedenbeleid (GSB), de verstedelijkingsopgave, het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) ‘Leiden maakt kennis’ en het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord. Eind 2004 gaat de verkoop van de kavels van fase 1 van start en op 1 januari 2006 zal er gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

Ook het tweede Leidse project wordt in Leiden Noord uitgevoerd. De ‘Tuin van Noord’ maakt onderdeel uit van het Wijkontwikkelingsplan Noord. Dit plan heeft tot doel de woonomgeving in Leiden-Noord te verbeteren. Door het versterken van de recreatieve waarde, de inbreng van natuur- en milieueducatie, multicultureel gebruik en ecologische inrichting van de Slaaghstrook levert Tuin van Noord hieraan een bijdrage.

De gekozen aanpak richt zich in eerste instantie op renovatie van het Noorderpark, recreatief medegebruik van het sportcomplex en milieueducatie. De opknapbeurt van het Noorderpark is inmiddels voor 80% afgerond. Momenteel worden de plannen voor het opknappen van de randgebieden ontwikkeld. Het park is beter toegankelijk geworden en de gebruiksmogelijkheden zijn vergroot, onder andere door een nieuwe waterspeelplaats voor de jeugd. Ook biedt het park ruimte voor tuinieren door de omliggende scholen. Het sportcomplex wordt door twee verenigingen gebruikt. Door de verbeterde toegankelijkheid van het park en de integratie van het naastgelegen sportcomplex krijgt de Tuin van Noord een centrumfunctie voor de hele wijk.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×