Snelheid op A4 omhoog

Minister Peijs (VW) overweegt de maximumsnelheid op rijkswegen op vijftien plaatsen in Nederland aan te passen. Het uitgangspunt voor de minister is: ‘120 km per uur waar het kan en 100 km per uur waar het moet’. Volgens het onderzoek kan, onder voorwaarden, op tien plaatsen de maximumsnelheid omhoog van 100 km naar 120 km per uur. Het gaat bijvoorbeeld om een deel van de A2 (van knooppunt Oudenrijn naar knooppunt Everdingen) en de A4 (van knooppunt Burgerveen naar Leidschendam). Op vijf andere trajecten (A10, A12, A13 en A20) gaat de maximumsnelheid juist omlaag.

De verhoging van de snelheid is afhankelijk van akoestisch onderzoek per traject en de dekking van de kosten voor geluidsbeperkende maatregelen. De minister zal de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2005 verder informeren.

De minister wil de maximumsnelheid van 120 km per uur niet verhogen naar 130 km per uur. De gevolgen voor de verkeersveiligheid, de extra uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en de kosten voor extra geluidwerende maatregelen zijn volgens Peijs te groot.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×