Lenferink bepleit voortzetting preventief fouilleren

Burgemeester Lenferink wil graag dat het experiment met preventief fouilleren op en rond de Nieuwe Beestenmarkt wordt voortgezet. Binnenkort wordt dat experiment door de Leidse gemeenteraad geevalueerd. “Ik zou het toejuichen als we dit instrument kunnen behouden,” aldus de burgemeester. Ook de VVD blijft warm voorstander van zowel het fouilleren, als cameratoezicht in het veiligheidsrisicogebied. VVD-fractievoorzitter Leendert de Lange: “Ik heb daar die evaluatie nieteens voor nodig, ik weet nu al wat daar uitkomt”.

Ook Lenferink ziet actief cameratoezicht nog steeds als een goed middel om de veiligheid te verbeteren. “Leiden is geen onveilige stad, maar er zijn wel relatief veel geweldsincidenten. Je ziet gewoon dat bepaalde gebieden er in negatieve zin uitspringen. Het gaat dan over het stationsgebied, de omgeving van de Beestenmarkt, de Morsstraat, de Haarlemmerstraat en de Breestraat,” zo hield hij de gemeenteraad dinsdagavond voor. “Als we overgaan tot de invoering van cameratoezicht dan moet je dat dus in dat hele gebied doen”.

Lenferink wil de komende periode een meetbaar veiligheidsbeleid ontwikkelen. “Als dan in 2006 blijkt dat de doelstellingen niet zijn gehaald, kunnen we ervoor kiezen om extra maatregelen te nemen”.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×