D66: "Monumentale monumentennota herzien"

D66 dringt er bij het College van B&W op aan om snel nieuw beleid te ontwikkelen rond de Leidse monumentenzorg. De partij wil het onderhoud van met name de eigen, gemeentelijke, monumenten ‘rigoureus’ versterken. “De vigerende monumentennota dateert van 1991 en is dus zelf al bijna een monument,” aldus D66-fractievoorzitter Paul van Meenen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×