Overlast verslaafden en daklozen wordt harder aangepakt

Gemeente, Politie, Dienstencentrum en de wijkverenigingen gaan de overlast van daklozen en drugsverslaafen die het Dienstencentrum aan de Oude Rijn bezoeken gezamenlijk aanpakken. De gemeente zorgt er voor dat het ‘rondhangen’ bemoeilijkt wordt door het verwijderen van de ‘zoutkist’, het Dienstencentrum zal haar huisregels verscherpen en handhaven en de politie pakt de (be-)dreigende overlast aan, door overtreders te bekeuren.. De politie van ‘Team Midden’ zal verbaliserend optreden tegen mensen die voor overlast zorgen door alcoholgebruik, openbare dronkenschap, het op straat gooien van vuil, overlast bij woningen, baldadigheid, vernielingen, vechten, naschreeuwen, urineren, het nodeloos in een portiek of raamkozijn zitten, bedelen en het niet opvolgen van (verwijderings-)bevelen. Ook gaat de politie extra surveilleren en de omwonenden worden opgeroepen overlast bij de politie te melden.

Deze afspraken zijn een gevolg van het initiatief dat twee jaar geleden door de wijkverenigingen Maredorp/de Camp en Pancras-West is genomen om alle bij de overlast van verslaafden en daklozen betrokken instanties bijeen te roepen. Het gaat hierbij om Stichting De Binnenvest (Het Dienstencentrum en Het Slaaphuis), Diakonaal Centrum ‘De Bakkerij’, , Parnassia, het Inloophuis Psychatrische patiënten, de gemeente, de politie, het Centrummanagement en betrokken wijkverenigingen.

Volgens de wijkverenigingen is het hinderlijk rondhangen mede een gevolg van het feit dat er nog geen sluitende 24-uurs opvang is. Met genoegen constateren beide wijkverenigingen dat nu in ieder geval de overlast wordt aangepakt.

Naast overlast rond de opvangruimte ‘De Bakkerij’, is ook aandacht besteed aan de problematiek in de omgeving van het slaaphuis aan de Boommarkt, het Stationsplein en de omgeving van de Hartebrugkerk. Ook daar hangen regelmatig verslaafden en dak- en thuislozen rond die allerlei overlast veroorzaken.

Het overleg heeft tot nu toe geresulteerd in enkele kleinere maatregelen, zoals het bijplaatsen van een afvalbak op de Oude Rijn en het instellen van de veegploeg. “Dit heeft wel enig effect gehad, maar de overlast is nog steeds aanzienlijk,” aldus Jaap van Meijgaarden van wijkvereniging Pancras-West: “Daarom is nu in het gezamenlijk overleg besloten dat er een korte actie komt van de politie om hinderlijk en (be-)dreigend gedrag rond de Oude Rijn aan te pakken. Het openbaar ministerie heeft daarmee ingestemd”.

Bezoekers en gebruikers van het Dienstencentrum die overlast veroorzaken zullen zoveel mogelijk worden opgepakt en voor het opmaken van proces verbaal naar het politiebureau worden afgevoerd. Eerder werd een dergelijke aanpak met succes toegepast bij de Burcht, het Van der Werffpark en het Huigpark. De actie van de politie start aanstaande maandag en zal enkele weken duren.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×