Leidenaren positief over eigen woonomgeving

Leidenaren zijn over het algemeen positief over hun buurt. Het oordeel over de woonomgeving is sinds 1997 op een gelijk niveau gebleven. Dat blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004. In die monitor worden de resultaten van de meting 2004 vergeleken met die van 2000, het jaar waarin Leiden deel ging uitmaken van het Grotestedenbeleid, en met de resultaten van 2002.

Leefbaarheid en Veiligheid zijn belangrijke thema’s binnen het Grotestedenbeleid en belangrijke speerpunten uit het collegeprogramma 2002-2006. In mei/juni 2004 werden bijna 2.200 inwoners van Leiden gevraagd naar hun mening over o.a. de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en de stad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de vierde Leidse Leefbaarheidsmonitor.

De Leide bevolking is positief over de ontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en veiligheid sinds 2000. Er zijn wel aanwijzingen dat de verbeteringen zich niet verder doorzetten. Tot 2002 was er namelijk steeds sprake van een duidelijke verbetering, terwijl de waardering voor de leefbaarheid en veiligheid sinds 2002 nauwelijks is veranderd. Wat betreft problemen die volgens de bewoners met voorrang moeten worden aangepakt, is er in de loop van de jaren weinig veranderd. Nog steeds zijn het de parkeerproblemen die het meest worden aangehaald. Verder komt in de top 10 van problemen maar één onderwerp voor dat te maken heeft met criminaliteit: het drugsprobleem.

Naast informatie over de kernthema’s Leefbaarheid en Veiligheid bevat de Leefbaarheidsmonitor informatie over maatschappelijke participatie en de beoordeling van de woning. Het rapport gaat gedetailleerd in op de verschillen tussen de districten in leefbaarheid en veiligheid. Ook wordt apart gekeken naar een zevental aandachtsgebieden.

Vanaf 19 oktober is de Leefbaarheidsmonitor te verkrijgen bij de balies van het stadhuis en het Stadsbouwhuis of op te vragen bij Rineke Dedding via telefoonnummer 071-5165168.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×