Fraudeur toch in waterschapsbestuur

Fraude plegen en tóch genoeg stemmen krijgen om toegelaten te kunnen worden tot het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat was het opmerkelijke resultaat voor de uit Amsterdam afkomstige kandidaat H. Bremer, tegen wie onlangs aangifte werd gedaan door een aantal waterschappen. Rijnland maakte dat vrijdagavond bekend.

Naast Bremer zouden ook S. Zuierveld en J. Jans zich met valse handtekeningen kandidaat hebben gesteld voor de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Delfland, Schieland-Krimpenerwaard, Hollandse Delta en dus Rijnland. Toen de fraude werd ontdekt, bleek het niet meer mogelijk om de kandidaatstelling ongeldig te verklaren. De kandidaten bleven daarom op de kieslijst staan.

Jans en Zuierveld kregen onvoldoende stemmen. Zij hadden na alle commotie al aan het stembureau laten weten dat ze, als ze zouden worden gekozen, hun zetels niet zouden innemen. Bremer liet vrijdagavond weten dat hij wel degelijk zitting gaat nemen in het bestuur. “Dat ben ik de kiezers verplicht. Anders zou het geen democratie zijn”, aldus de Amsterdammer. Hij zei inmiddels veel positieve reacties te hebben gehad. Ook heeft hij, nadat bekend werd dat een aantal handtekeningen vervalst waren, er nog 64 andere ingeleverd.

Het huidige algemeen bestuur van Rijnland kan nog een stokje voor Bremers benoeming steken. Op 27 oktober vergadert het schap over toelating van de 36 nieuwe bestuursleden, onder wie Bremer. Vanuit Leiden zijn personen in het nieuwe bestuur gekozen; Hans Schouffoer en John Steegh. In totaal waren er 184 kandidaten.

Van de 36 gekozenen zitten er reeds 26 personen in het bestuur van één van de vier waterschappen die op 1 januari 2005 het nieuwe hoogheemraadschap van Rijnland zullen vormen. Opmerkelijk is volgens Rijnland dat bij de verkiezingen niet per definitie de eerste kandidaten op de lijsten zijn gekozen. Volgens de geregistreerde reacties hebben de StemWijzer en de overige informatieverstrekking ervoor gezorgd dat de kiezer gerichter zijn keuze heeft kunnen bepalen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×