Veiligheid kermis niet gecontroleerd

“Wie controleert straks eigenlijk of de attracties op de Drie Oktober-kermis wel goed in elkaar gedraaid zijn?” Met die vraag stapte Pvda-raadslid Marije van den Berg enkele weken geleden naar het Leidse college van Burgemeester en Wethouders toen ze via de gemeente en provincie geen antwoord op die vraag kon krijgen. Inmiddels is dat antwoord er wel: niemand dus. Het college schrijft in haar antwoord namelijk: “Wat betreft de vraag of de attracties veilig zijn geinstalleerd: ook dit is geen gemeentelijke bevoegdheid. De controle hierop vindt steekproefgewijs plaats door de VWA. De deskundigheid voor een dergelijke controle is niet bij de gemeente aanwezig. Daarvoor is het te gespecialiseerd. Tot nu toe is voor de 3-oktoberkermis de noodzaak van zo’n externe opstellingskeuring niet gebleken.”

“Wel is het zo dat de opstelling van de diverse attracties en daarmee de indeling van het kermisterrein plaats vindt in overleg met de gemeente en alarm- en hulpdiensten. Daarnaast is er een calamiteitenplan 3 oktober,” aldus B&W.

Leiden kermisveilig


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×