Leiden wordt enige eigenaar zuidelijke Haarlemmertrekvaart

Vandaag zijn de Leidse wethouder Van der Sande (Waterbeheer) en zijn Haarlemse collega Visser (Civiele werken en haven) in Lisse. Daar wordt de notariële akte over de Haarlemmertrekvaart getekend. In de akte worden de nieuwe eigendomsverhoudingen geregeld. De locatie waar dit historische moment plaatsvindt, is het voormalige NS-station van Hillegom-Lisse, waar nu restaurant De Verloren Koffer gehuisvest is.

Om 16.00u, vóór het passeren van de akte, neemt het gezelschap een kijkje bij de ‘Blauwe Paal’, de plek waar de nieuwe eigendomsgrens ligt. Daarna gaat het gezelschap naar het nabijgelegen restaurant in het voormalige NS-station van Hillegom-Lisse om daar de akte passeren. Hier wordt een toast uitgebracht op het bereiken van deze mijlpaal.

De Haarlemmertrekvaart (tussen Leiden en Haarlem) en het jaagpad zijn sinds mensenheugenis gezamenlijk eigendom van de gemeenten Haarlem en Leiden. In vroeger tijden was deze gezamenlijke aanpak de enige mogelijkheid zo’n belangrijk project te realiseren. Tegenwoordig is het gedeelde eigendom een lastige constructie, die er feitelijk op neer komtt, dat Haarlem en Leiden samen eigenaar zijn van percelen grond en water in diverse buurgemeenten.

Onderhoud, beheer en verkoop van dit eigendom is ingewikkeld, lastig en dus ongewenst. Daarom werd er besloten om het eigendom van de vaart te delen. Leiden wordt eigenaar van het zuidelijke deel, Haarlem van het noordelijke. Door de nieuwe eigendomsconstructie zullen in de toekomst op eenvoudiger wijze vervolgtransacties kunnen plaats vinden tussen de afzonderlijke nieuwe eigenaren en andere gemeenten.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×