Volkstuiners boos op gemeente

De Leidse Bond van Amateurtuinders is woedend op de gemeente Leiden nu de gemeente in de uitslag van een enquete naar de behoefte aan volkstuinen leest dat er geen belangstelling meer zou zijn een volkstuinieren. Volgens de LBA blijkt uit de enquete juist dat er een duidelijke behoefte is aan de 1300 volkstuinen die Leiden nu telt. Sinds 1996 werken de gemeente Leiden, de Leidse Bond van Amateurtuinders en de verenigingen Roomburg, Oostvliet en Onderlinge Tuinvereniging samen in de Begeleidingscommissie Oostvlietpolder aan de (her)inrichting van de genoemde complexen. Later is daar ook de Vereniging Veldheim aan toegevoegd. Deze volkstuinvereniging moet naar de Oostvlietpolder verhuizen in verband met de uitbreiding van de begraafplaats Rhijnhof.

Eind juni was de maat voor de tuinders vol, toen de gemeente het door alle partijen aanvaarde (her)inrichtingsplan opnieuw ter discussie stelde vanwege een mogelijke toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. daarbij zou een deel van de volkstuingronden worden opgeofferd. “Beiden zaken zijn onacceptabel voor de bond. Onbegrijpelijk deze miskenning,” vindt Hennie de Groot, voorzitter van de Leidse Bond.

Nadat de plannen zo goed als rond waren, werd het bestemmingsplan Oostvlietpolder door de Raad van State vernietigd. Ondanks deze tegenslag vonden partijen elkaar in een nieuw inrichtingsplan voor deze vier verenigingen/complexen in de Oostvlietpolder.

“Gedurende het proces zijn de tuinders meerdere malen door de gemeente op de proef gesteld, door telkens nieuwe aanpassingen door te voeren of terug te komen op eerdere voorstellen. De gemeente zet de goede verstandhouding met de Bond nadrukkelijk op het spel door deze wel heel simpel onder de grond te spitten,” aldus een verbolgen voorzitter die stelt dat niet alleen het bestuur van de Leidse Bond van Amateurtuinders, maar ook de leden van de begeleidingscommissie verbijsterd zijn over deze ontwikkelingen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×