SP Zuid-Holland stelt vragen over woonbeleid

De SP-fractie in de Provinciale Staten heeft vragen gesteld over het woonbeleid in Zuid-Holland. In september zal er een nieuwe Woonvisie vastgesteld worden, en in de aanloop daartoe levert het Statenlid Romijn (SP) forse kritiek op het beleid de afgelopen jaren. “Het oude woningbouwbeleid is gebaseerd op inkomensgrenzen die aangeven wanneer iemand in goedkope woningen mag wonen. Daarom hebben de gevestigde partijen het fenomeen ‘scheefwonen’ bedacht: mensen die in te goedkope huizen wonen. Conclusie: we hoeven alleen maar duurdere huizen bij te bouwen zodat de scheefwoners kunnen doorstromen. Aan dat beeld moet maar eens een eind komen!, meent Peter Romijn, die vraagtekens zet bij de grenzen die vastgesteld zijn voor het scheefwonen.

De afgelopen jaren was er tussen de gemeenten in Zuid-Holland de afspraak dat van de nieuw te bouwen huizen 30 % in de goedkope sector was. Twee weken geleden bleek echter dat met name in de regio Leiden deze percentages niet gehaald zijn. Romijn: “Al eerder hebben we aan GS gevraagd hoe dat zit met die percentages, maar het bleek dat tot nu toe niemand dat controleerde. Er wordt gesmeten met percentages en monitoren, zicht op de zaken ontbreekt. Ook een simpele rekensom leert dat zelfs met de huidige bouwplannen het woningtekort niet opgelost zal worden. Dat stel ik nu aan de kaak.”

In september zal de Provincie de nieuwe woonvisie “Samenhang en Samenspel” vaststellen. Het plan is om de komende 10 jaar 211.000 woningen te bouwen, waarvan de helft in de bestaande steden. Nieuwbouwprojecten worden meer divers en er komt meer aandacht voor senioren en starters. Ook zijn er weer plannen om een norm voor sociale woningbouw vast te stellen.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×