CDA stelt vragen over graafwerkzaamheden Roomburg

CDA-raadsleden Abram Flippo en Jan-Jaap de Haan hebben het College van Burgemeester & Wethouders om opheldering gevraagd over graafwerkzaamheden in de nieuwbouwwijk Roomburg. Onlangs zijn daar geulen gegraven voor de stadsverwarming, in een gebied met een archeologische bestemming. “In het bestemmingsplan staat dat dan vooraf schriftelijk advies moet worden gevraagd aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Dat is waarschijnlijk niet gebeurd”, zegt Flippo.

“We hebben uit de wijk verschillende signalen gekregen dat er mogelijk belangrijke dingen zijn gevonden na de graafwerkzaamheden. Maar als je dat niet goed begeleidt, dan weet je nooit waar de vondsten gedaan zijn, of de vondsten gaan zelfs verloren”, meent De Haan.

Al eerder heeft de CDA-fractie zorgen geuit over de archeologische begeleiding van werkzaamheden in Roomburg. In dit gebied bevinden zich resten van een Romeins kamp en van een klooster. Bovendien heeft de gemeenteraad vorig jaar een motie aangenomen, waarin wordt gevraagd om bij werkzaamheden de richtlijnen van het Verdrag van Valletta aan te houden. Dit is een Europees verdrag dat ook door Nederland is ondertekend. Flippo: “Door nu de richtlijnen voor archeologisch onderzoek niet te hanteren, wordt de uitspraak van de gemeenteraad genegeerd. Wij willen weten waarom.”

“Een belangrijk deel van de Leidse historie zit onder de grond en ook dat verdient bescherming”, aldus De Haan.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×