LWO gaat door met Afaak

Afaak, een project waarbij zo’n 250 allochtone jongeren in Leiden de afgelopen jaren actief zijn ondersteund bij het helpen oplossen van allerlei problemen en het activeren richting scholing of werk, stopt ermee, omdat het project geen subsidie meer krijgt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wel heeft de LWO nu besloten om de werkwijze van Afaak binnen de LWO te handhaven. De LWO voerde het project sinds 1998 al uit en ontwikkelde in die periode een werkwijze die nu dus blijft voortbestaan.

Het project Afaak kwam in 1998 onder regie van de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid (SOZA) tot stand in samenwerking met de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO), de toenmalige Arbeidsvoorziening (inmiddels CWI), DZB Leiden, de zelforganisatie Stichting Marokkaanse Unie (SMU-Moultaka) en Meander, het regionaal instituut interculturele ontwikkeling. De uitvoering van het project lag bij de LWO. Tot 1 mei 2004 werd dit project gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hoewel de huidige projectorganisatie Afaak wordt afgerond, heeft de LWO aangegeven de inmiddels ontwikkelde werkwijze in stand te houden binnen de LWO. Deze werkwijze is een aanvulling op het bereiken, motiveren en begeleiden van de specifieke doelgroep richting reguliere arbeidsmarkt. Daardoor is het bijvoorbeeld voor SOZA en reïntegratiebedrijven mogelijk om deze specifieke trajectbegeleiding voor haar klanten in te kopen bij de LWO.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×