Pancras-West verbolgen over opzegging huurovereenkomst

De Wijkvereniging Pancras-West en de gelijknamige sportclub zijn verbaasd over het besluit van de gemeente, om de huurovereenkomst met de Sportclub Pancras-West te beëindigen. Dat laten de twee instanties in een felle brief aan het College van B&W weten. “Wij moeten constateren dat enige motivering voor het beëindigen van de huurovereenkomst ontbreekt”, schrijft verenigingsvoorzitter Jaap van Meijgaarden.

De sportclub organiseert elke maandagavond verschillende sportactiviteiten in de voormalige school aan de Kaasmarkt. Wethouder Hillebrand maakte eerder bekend, dat de voormalige school niet op korte termijn zal worden afgebroken – iets dat het College eerst juist wél van plan was. Juist daarom is Van Meijgaarden verbolgen over de situatie. “Wij zijn dan ook met stomheid geslagen dat er nu plompverloren een opzegging van onze huurovereenkomst in de bus valt, ook voor de andere gebruikers van de school. Wij maken daartegen bezwaar”, aldus de voorzitter. Hij schrijft bovendien dat de sportclub dient als samenbindende factor binnen de wijk en daarom dus over een locatie moet blijven beschikken.

Het besluit van het College lijkt samen te hangen met de ontruiming van een atelier, dat naast de gymzaal staat. Omdat het dus niet om dezelfde ruimte gaat, snapt de wijkvereniging niet waarom de huurovereenkomst opgezegd wordt. Een goede onderbouwing ontbreekt, meent Van Meijgaarden. “Wij vinden uw besluit niet gemotiveerd, onzorgvuldig en in strijd met de jurisprudentie inzake beëindiging van huurovereenkomsten. Daarom vragen wij u uw besluit te herzien.”

De Wijkvereniging zegt bereid te zijn om te praten over het omzetten van de huurovereenkomst in een gebruiksovereenkomst, zolang het gebruik gegarandeerd wordt tot de eventuele sloop van de school aan de Kaasmarkt.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×