Provincie en ANWB starten proef met verkeersinformatie

De provincie Zuid-Holland en de ANWB zijn vandaag een proef gestart om verkeer op provinciale wegen te informeren. Het is voor het eerst in Nederland dat er op deze schaal actuele verkeersinformatie beschikbaar komt op zogenaamde N-wegen. De proef beperkt zich voorlopig tot twee wegen: de N206 van Leiden naar Katwijk en de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. De verkeersafwikkeling wordt gemeten door dertien speciaal hiervoor ontwikkelde radarmeetpunten. Via www.anwb.nl is de actuele verkeerssituatie te bekijken en in de diverse radioberichten worden de meest extreme situaties genoemd.

Op de autosnelwegen wordt de verkeersafwikkeling al jaren actief gemeten en bewaakt. Voor provinciale wegen gebeurt dit nog niet. Het was tot nu toe te kostbaar het hele provinciale wegennet met een meetnet uit te rusten. De nieuw ontwikkelde radarmeetpunten maken het mogelijk zonder kostbare voorzieningen als detectielussen, stroomvoorziening en glasvezelverbinding toch verkeersinformatie te verzamelen. “Hiermee zetten we weer een flinke stap van beleid naar uitvoering. En het denken vanuit de mobilist. Die heeft hier wat aan met het maken van de keuze: ga ik met de auto, neem ik het openbaar vervoer, of kies ik een andere route” aldus gedeputeerde Marnix Norder van de provincie Zuid-Holland.

De informatie zal straks ook worden doorgezonden naar de nieuw te bouwen verkeerscentrale in Rhoon. Van hieruit wordt het verkeer in Zuid-Holland en Zeeland, bewaakt en gestuurd. De operator heeft straks ook de mogelijkheid files en incidenten op de provinciale wegen snel te herkennen en maatregelen te nemen.

In het najaar wordt onderzocht of het systeem ook voor de overige provinciale wegen zinvol is. Uiteindelijk bepalen Provinciale Staten of de proef wordt omgezet in een definitief systeem.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×