Woutertje Pieterse mag uitbreiden in Leidse Hout

Met de stemmen van het CDA, de SP, LGW/De Groenen, de Pvda-raadsleden Wijfje en Hesselink en het GroenLinks-raadslid Sita Dewkalie tegen, is een meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met het collegevoorstel om de uitbreiding van de Woutertje Pieterseschool te realiseren op de huidige locatie aan de Houtlaan. Het alternatief, uitbreiding bij Nieuweroord, is daarmee van de baan. Het is wel de laatste uitbreiding voor de school. Een mogelijke leerlingenstop en een betere spreiding van leerlingen moet verdere groei voorkomen.

Pvda-raadlid Daan Iken diende een, zeer breed gesteunde, motie in om verdere uitbreiding van de Woutertje Pieterse te voorkomen. De Pvda is voor uitbreiding van de school op de huidige locatie. “Moedig,” vindt Iken dat collegevoorstel zelfs. De uitbreiding in de Leidse Hout is omstreden, omdat de gemeenteraad de omwonenden 15 jaar geleden in een motie beloofde dat zo’n uitbreiding er nooit zou komen. “Maar een motie heeft geen eeuwigheidswaarde,” vond Iken.

Met de gisteren aangenomen motie wil de raad verdere uitbreiding wel voorgoed tegenhouden. Wethouder Hessing (onderwijs) moet voor het openbaar basisonderwijs een toelatingsbeleid ontwikkelen. Daarmee wordt het mogelijk om scholen zo nodig een leerlingenstop op te leggen als ze te groot dreigen te worden.

Met de uitbreiding van de Woutertje Pieterse in de Leidse Hout gaat groen verloren. De kwalificaties van dat stukje groen lopen weliswaar uiteen van ’trapveldje’ tot ‘waardevol groen’, maar dat het groenverlies gecompenseerd moet worden is iets waar veel partijen wel aan hechten. “Die compensatie komt er”, beloofde wethouder Hessing die daarbij de suggestie mee zal nemen van GroenLinks-raadslid Dewkalie die een pleidooi hield voor het opvullen van gaten in de ecologische hoofdstructuur, een groene zone die de stad verbind met de omliggende groene gebieden, zodat dieren zich kunnen verplaatsen.

De verkeersdruk in de wijk wordt ook onderzocht. Hoewel Hessing denkt dat de verkeersdruk door de uitbreiding niet zal toenemen, de noodlokalen staan immers ook al in de wijk, is hij wel overtuigd van de problemen. De komende tijd zal er een plan voor de verkeersafwikkeling gemaakt worden.

Leiden


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×