Regering trekt extra geld uit voor Oude Rijnzone

Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) heeft 50 van de 3.600 bedrijventerreinen in Nederland aangewezen als ’topproject’. Voor het opknappen of uitbreiden van deze terreinen trekt het kabinet 200 miljoen euro uit. Van de 50 uitverkoren terreinen ligt er één in onze regio; de Oude Rijnzone tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Voor dat gebeid wordt geld uitgetrokken voor herstructurering. Dat staat in het Actieplan Bedrijventerreinen (2004-2008) dat de staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het actieplan sluit aan bij de nota Ruimte en maakt een einde aan het generieke beleid, waarbij het geld beschikbaar is voor alle bedrijventerreinen. ‘Ik doe liever één terrein goed dan negen terreinen half’, aldus Van Gennip.

Bij de keuze van de terreinen is onder meer gekeken naar de mogelijke winst voor de regio, de bereikbaarheid en de vestigingsmogelijkheden voor ‘ruimtelijk moeilijk in te passen industrie’. De 50 terreinen hebben allemaal een bovenregionaal karakter en bevinden zich in regio’s waar geherstructureerd moet worden en bedrijventerreinen schaars zijn. Het doel is om tot 2012 3500 hectare op te knappen en 7000 hectare aan nieuw bedrijventerrein te realiseren.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend dat er tot 2020 bij hoge economische groei nog 23.000 hectare nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn. Een vijfde deel van de huidige 93.000 hectare bedrijventerrein (3.600 terreinen) is verouderd en moet worden geherstructureerd. Hierbij zijn bodemsanering, bereikbaarheid, onveiligheid en criminaliteit vaak knelpunten.

Geen categorie


Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@unity.nu

Telefoon Redactie
071 - 5425160

Privacy Policy

×